opp
Dostopnost

Invalidom prijazno podjetje

Nagrada »INVALIDOM PRIJAZNO PODJETJE« je posebna oblika družbenega priznanja delodajalcem za dobro prakso na področju zaposlovanja invalidov v Republiki Sloveniji.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Republike Slovenije od leta 2017 vsako leto objavi Javni natečaj za podelitev letnih nagrad delodajalcem za dobro prakso na področju zaposlovanja invalidov. Prejemniku letne nagrade se  podelila listina, s katero pridobi pravico do uporabe promocijskega logotipa »INVALIDOM PRIJAZNO PODJETJE«.Letno nagrado za dobro prakso na področju zaposlovanja invalidov se podeljuje  skladno s Pravilnikom o letnih nagradah za dobro prakso na področju zaposlovanja invalidov (Uradni list RS, št. 18/17 in 23/17 – popr.), izdanem za izvrševanje 76. člena Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 87/11, 96/12 – ZPIZ-2 in 98/14).

Izvedba javnega natečaja in podelitev nagrad je skladno s posebnim pravilnikom zaupana posebnemu odboru in Združenju izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije v Republiki Sloveniji – ZIZRS.