opp
Dostopnost

Projekti

Združenje izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije v Republiki Sloveniji samostojno kot združenje ali s članicami sodeluje v različnih nacionalnih in mednarodnih projektih oziroma aktivnostih vse z namenom ozaveščanja javnosti o vprašanjih invalidnosti in pravicah invalidov, uresničevanja splošnih družbenih usmeritev in dokumentov s področja socialnega vključevanja, usposabljanja in zaposlovanja invalidov ter poklicne in zaposlitvene rehabilitacije.