opp
Dostopnost

Projekt »ZaVse/4ALL«

Projekt ZaVse/4All je namenjen zmanjševanju pomembnega problema, ki se kaže v družbi na področju enakih možnosti in diskriminacije ranljivih skupin. Diskriminacija in neenake možnosti so najbolj izrazite predvsem pri ranljivih skupinah, kot so Romi, istospolno usmerjeni, begunci, socialno šibkejši (sklop A) in invalidi
(sklop B).

Končni cilji projekta ZaVse/4ALL so

  • izboljšati ozaveščenost nevladnih organizacij o pomenu enakopravnosti in krepitvi enakosti,
  • izboljšati razumevanje diskriminacije,
  • izboljšati ozaveščenost o tem, kako preprečiti diskriminacijo, in
  • izboljšati ozaveščenost o možnostih varstva pred diskriminacijo najbolj
  • izpostavljenih skupin v Sloveniji.

Ciljna skupina projekta ZaVse/4ALL

Ciljna skupina so nevladne organizacije, ki se ukvarjajo z ranljivimi skupinami. Nevladne organizacije so največkrat tiste, na katere se obračajo osebe iz omenjenih skupin, zato je pomembno, da pravočasno prepoznajo diskriminacijo, da poznajo mehanizme za njeno preprečevanje in dejavnike, ki posameznike lahko varujejo pred diskriminacijo. Ciljna skupina so tudi drugi ključni deležniki, še zlasti javne institucije, kot so področne inšpekcije, policija, ministrstva, lokalne javnoupravne in izobraževalne ustanove.

Kampanja projekta ZaVse/4ALL

V okviru projekta bo izpeljana celostna kampanja in dve medijski kampanji za oba  sklopa oziroma ranljive skupine. V okviru kampanje bodo organizirani različni dogodki, izobraževanja in delavnice, s pomočjo katerih bomo ciljne skupine ozaveščali o veljavni zakonodaji in o pravicah na področju varstva pred diskriminacijo, o problematiki diskriminacije skupin Romov, istospolno usmerjenih, beguncev in socialno šibkih, o načrtovanju objektov za dostopnost do grajenega okolja, cest in informacijskih tehnologij za invalide ter o tem, kako invalidi iz različnih skupin spoznavajo svet in okolje.

Aktivnosti v okviru projekta ZaVse/4ALL

  • pet javnih dogodkov družbeno odgovornega ozaveščanja o pomenu enakopravnosti in krepitvi enakosti, razumevanju diskriminacije ter možnostih varstva pred diskriminacijo najbolj izpostavljenih skupin  – v Ljubljani, Žalcu, Črnomlju, Izoli in Murski Soboti.
  • tri izobraževanja oziroma usposabljanja o pomembnosti upoštevanja različnih standardov pri načrtovanju objektov za dostopnost do grajenega okolja, cest in informacijskih tehnologij – v Ljubljani, Mariboru in Celju.
  • šest delavnic o veljavni zakonodaji ter o materialnih in procesnih pravicah na področju varstva pred diskriminacijo v Sloveniji v Ljubljani, Mariboru, Velenju, Kopru, Murski Soboti in Novem mestu.
  • štiri delavnice o problematiki diskriminacije najbolj izpostavljenih skupin – v Ljubljani, Mariboru, Celju in Kopru.
  • trideset delavnic o spoznavanju doživljanja sveta oziroma okolja različnih skupin invalidov in zaposlovanju invalidov v nevladnih – v Ljubljani, Mariboru, Celju, Kopru, Murski Soboti, Novem mestu, Kranju, na Ptuju, v Postojni, v Velenju, Kočevju, Krškem, Novi Gorici in Slovenj Gradcu.


Partnerji projekta ZaVse/4ALL

Projekt ZaVse/4ALL izvajajo Združenje izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije v Republiki Sloveniji kot vodja in koordinator projekta ter Slovenska filantropija in Zavod Vozim kot projektna partnerja.

Projekt ZaVse/4ALL bo potekal od februarja 2019 do marca 2020 in se bo izvajal v različnih krajih po vsej Sloveniji.

Projekt ZaVse/4ALL sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. 

Informacije in kontakt

Pisarna projekta: ZIZRS, Linhartova 51 v Ljubljani.
Telefon 01 2803464.

Samostojna spletna stran projekta ZaVse/4All.

Projektni partnerji:
Združenje izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije v Republiki Sloveniji,
Slovenska filantropija in Zavod Vozim.