opp
Dostopnost

Predstavitev ZIZRS

ZIZRS – Združenje izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije v Republiki Sloveniji je združenje izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije, izbranih s strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, ter tvorijo mrežo izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije v Republiki Sloveniji.

Zaposlitvena rehabilitacija se izvaja kot javna služba v okviru mreže izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije, ki jo je za obdobje 2010 do 2013 sprejel minister za delo, družino in socialne zadeve.

V ZIZRS članice uresničujejo naslednje naloge:
 

  • sodelovanje pri oblikovanju zakonov ter podzakonskih aktov s področja zaposlitvene rehabilitacije in zaposlovanja invalidov ter drugih predpisov, ki zadevajo delovanje članov;
  • sodelovanje in predstavljanje skupnih interesov članov pri pripravi strokovnih podlag za izvajanje zaposlitvene rehabilitacije, pri pripravi izhodišč za izvajanje programov, normativov in cen storitev;
  • sodelovanje in obravnava strokovnih gradiv, ki jih pripravlja Razvojni center za zaposlitveno rehabilitacijo – enota Univerzitetnega rehabilitacijskega inštituta RS – SOČA;
  • sodelovanje in predstavljanje skupnih interesov članov pri urejanju odnosov med njimi in ministrstvi, posebej Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve;
  • sodelovanje in predstavljanje skupnih interesov članov v stalnih strokovnih telesih ministrstev, Razvojnem centru za zaposlitveno rehabilitacijo – enota Univerzitetnega rehabilitacijskega inštituta RS – SOČA ter strokovnih združenj in zbornic;
  • uresničevanje skupnih interesov članov v zvezi z organizacijo poslovanja in pogoji za izvajanje dejavnosti članov ter
  • sodelovanje z drugimi skupnostmi ali združenji v Republiki Sloveniji in sorodnimi mednarodnimi organizacijami.


ZIZRS ima 13 članic, ki izvajajo storitve zaposlitvene rehabilitacije. Od tega je ena članica javni zavod, ostale članice pa so pridobile koncesijo za opravljanje zaposlitvene rehabilitacije, kot javne službe.