opp
Dostopnost

Organi ZIZRS 2021 – 2025

I. PREDSEDNIK IN NAMESTNIK PREDSEDNIKA SKUPŠČINE ZIZRS

Predsednik skupščine
Karl Destovnik, Centerkontura, družba za svetovanje, socialni razvoj, usposabljanje in založništvo, d.o.o., Ljubljana

Namestnik predsednika skupščine
Sonja Kotnik, Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – SOČA, Ljubljana

II. IZVRŠNI ODBOR ZIZRS

Voljeni člani izvršnega odbora ZIZRS:

 1. Suzana Bohorič, Želva, d.o.o., Ljubljana
 2. mag. Jana Ponikvar, Šentprima – zavod za rehabilitacijo in izobraževanje, Ljubljana
 3. Dorotej Čuček, CRI Celje, d.o.o., Celje
 4. Alen Kočivnik, Ozara d.o.o., Maribor
 5. mag. Stojan Zagorc, Zavod Papilot, zavod za vzpodbujanje in razvijanje kvalitete življenja, Ljubljana

Po funkciji člana izvršnega odbora IO ZIZRS:

 1. Predsednik skupščine
 2. Namestnik predsednika skupščine

III. NADZORNI ODBOR ZIZRS

Predsednica nadzornega odbora ZIZRS:

 1. Aleksander Gerbec, IP Posočje d.o.o., Tolmin

Člana nadzornega odbora ZIZRS:

 1. Darja Dovečar, Zavod Vitis, Ptuj
 2. mag. Tatjana Dolinšek, Racio, družba za razvoj človeškega kapitala d.o.o., Celje

IV. ARBITRAŽNA KOMISIJA ZIZRS

Predsednica arbitražne komisije ZIZRS:

 1. Alenka Stres, SIJ ZIP Center d.o.o., Ravne na Koroškem

Članici arbitražne komisije ZIZRS:
2.Valentina Lozar, Zavod Ruj, Velenje

 1. mag. Lidija Bedenik, Ozara d.o.o., Maribor

V. KOMISIJA ZIZRS ZA IZOBRAŽEVANJE

Predsednica komisije ZIZRS za izobraževanje:

 1. mag. Tatjana Dolinšek, Racio, družba za razvoj človeškega kapitala d.o.o., Celje

Članice komisije ZIZRS za izobraževanje:

 1. dr. Aleksandra Tabaj, Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – SOČA, Ljubljana
 2. Lea Kovač, Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje
 3. mag. Jana Ponikvar, Šentprima – zavod za rehabilitacijo in izobraževanje, Ljubljana
 4. mag. Stojan Zagorc, Zavod Papilot, zavod za vzpodbujanje in razvijanje kvalitete življenja, Ljubljana

VI. KOMISIJA ZIZRS ZA PRIZNANJA DR. ZDRAVKA NEUMANA

Predsednica komisije ZIZRS za priznanja:

 1. mag. Ana Petrovič, Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – SOČA, Ljubljana

Člana komisije ZIZRS za priznanja:

 1. Branka Babič, Zavod Jelša, Jesenice
 2. Alen Kočivnik, Ozara d.o.o., Maribor