opp
Dostopnost

Izobraževalni center

Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (Uradni list RS št. 87/2011 – v nadaljevanju ZZRZI) v 9. člena določa, da se strokovni delavci, ki izvajajo storitve zaposlitvene rehabilitacije, strokovni delavci v invalidskih podjetjih in zaposlitvenih centrih ter člani rehabilitacijskih komisij pri Zavodu RS za zaposlovanje vsako leto strokovno izobražujejo in pridobivajo nova znanja s področja zaposlitvene rehabilitacije. Udeležba na strokovnem izobraževanju je obvezna za vse strokovne delavce, ki izvajajo storitve zaposlitvene rehabilitacije, in za člane rehabilitacijskih komisij najmanj dvakrat letno.

ZZRZI poleg tega določa, da strokovna izobraževanja s področja zaposlitvene rehabilitacije izvaja ZIZRS, pri izvajanju izobraževanj pa sodeluje tudi Razvojni center za zaposlitveno rehabilitacijo pri Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu RS – SOČA.

ZIZRS organizira in izvaja strokovno kakovostna izobraževanja s področja zaposlitvene rehabilitacije v okviru izobraževalnega centra skladno s koledarjem za posamezno leto. O udeležbi strokovnim delavcem in članom rehabilitacijskih komisij, ki se jih udeležijo, pa izda potrdila.

Koledar za posamezno leto vsebuje strokovna izobraževanja, ki so namenjena strokovnim delavcem, ki izvajajo storitve zaposlitvene rehabilitacije in članom rehabilitacijskih komisij. Sestavni del koledarja so izobraževanja, ki so namenjena strokovnim delavcem v invalidskih podjetjih in zaposlitvenih centrih.