opp
Dostopnost

Izvedba osnovnega izobraževanja za strokovne delavce in sodelavce zaposlitvenih centrov

Novi pravilnik o zaposlitvenih centrih v 7. členu določa, da morajo vsi strokovni delavci, strokovni sodelavci in poslovodni delavci opraviti tudi osnovno strokovno izobraževanje iz Programa izobraževanja strokovnih delavcev v invalidskih podjetjih in zaposlitvenih centrih (UL RS štev. 8/2018).*
Program izobraževanja strokovnih delavcev v invalidskih podjetjih in zaposlitvenih centrih obsega tri (3) dnevno izobraževanje po modulih A, B, C in D, izvedenih v treh enodnevnih seminarjih. Skupaj program izobraževanja obsega 18 ur osnovnega strokovnega izobraževanja za strokovne delavce in sodelavce, ki delajo z oziroma za invalide.

Za izvedbo strokovnega izobraževanja strokovnih delavcev in strokovnih sodelavcev v zaposlitvenih centrih je skladno s pravilnikom o zaposlitvenih centrih, ter v dogovoru z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ), Zavodom zaposlitvenih centrov in ZIZRS, pripravljen poseben koledar za zaposlitvene centre, ki omogoča vsakemu strokovnemu delavcu in strokovnemu sodelavcu več terminov za možnost udeležbe na tridnevnem izobraževanju.

Izvedba programa strokovnega izobraževanja za strokovne delavce in sodelavce v zaposlitvenih centrih je predvidena znotraj letnega koledarja ZIZRS izobraževanja. Program izobraževanja bo izveden praviloma v treh zaporednih seminarjih. Lokacija izobraževanja bo praviloma različna, izmenoma enkrat v Ljubljani in naslednjič v Mariboru.

Posameznega enodnevnega strokovnega izobraževanja se naj bi glede na metode in način izvedbe izobraževanja udeležilo okoli 30 do 40 udeležencev, najmanj pa vsaj 20 udeležencev.

Vsi udeleženci bodo po udeležbi na izobraževanju prejeli skupno potrdilo o opravljenem tri dnevnem (navedeni trije datumi) osnovnem strokovnem izobraževanju iz Programa izobraževanja za strokovne delavce v invalidskih podjetjih in zaposlitvenih centrih (dokazilo za MDDSZ).
ZIZRS vsako leto enkrat poroča MDDSZ o izvedenem strokovnem izobraževanju in udeležencih po zaposlitvenih centrih.

Okvirni letni koledar izobraževanja strokovnih delavcev in sodelavcev v zaposlitvenih centrih je vključen v letni koledar ZIZRS izobraževanj.

* Poslovodne osebe, strokovni delavci in strokovni sodelavci v zaposlitvenem centru opravijo tudi osnovno strokovno izobraževanje iz Programa izobraževanja strokovnih delavcev v invalidskih podjetjih in zaposlitvenih centrih in dokazila o udeležbi posredujejo ministrstvu.
Poslovodne osebe, vsi strokovni delavci in strokovni sodelavci zaposleni v zaposlitvenem centru opravijo izobraževanje iz prejšnjega odstavka najpozneje v enem letu od sklenitve pogodbe o zaposlitvi.