opp
Dostopnost

Koledar izobraževanj 2024

Januar
26. 01. 2024 Ljubljana
Vključevanje in delo z uporabniki storitev zaposlitvene rehabilitacije, starejši od 55 let
Februar
15. 02. 2024 Ljubljana
Delovna terapija v zaposlitveni rehabilitaciji – soorganizator Zbornica delovnih terapevtov Slovenije
Marec
28. 03. 2024 Maribor
Integracija oseb z migrantskim ozadjem, na trg dela in v družbo
April
11. in 12. 04. 2024 Laško
7. Mednarodni kongres medicinskih izvedencev Slovenije. Glavna tema: Duševne in vedenjske motnje.
03., 10. in 17. 04. 2024 Ljubljana
Program izobraževanja strokovnih delavcev v invalidskih podjetjih in zaposlitvenih centrih (Modul A, B., C in D)
Maj
16. 05. 2024 Maribor
Premagovanje težavnih situacij v procesu zaposlitvene rehabilitacije
Junij
13. 06. 2024 Ljubljana
Kako do boljše motivacije: motivacijski intervju
Julij
Avgust
September
24. in 25. 09. 2024 Portorož
XXIII. REHA dnevi 2024, z mednarodno udeležbo
Oktober
17. 10. 2024 Ljubljana
Premagovanje težavnih situacij v procesu zaposlitvene rehabilitacije, nadgradnja
November
14. 11. 2024 Ljubljana
Uporaba kreativnih tehnik pri delu z uporabniki v zaposlitveni rehabilitaciji
06., 13. in 20. 11. 2024 Ljubljana
Program izobraževanja strokovnih delavcev v invalidskih podjetjih in zaposlitvenih centrih (Modul A, B., C in D)
December
05. 12. 2024 Ljubljana
Proces kariernega odločanja ter povezava teoretičnega in praktičnega kariernega coachinga