opp
Dostopnost

Reha dnevi

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti  Republike Slovenije, Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – Soča in Združenje izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije v Republiki Sloveniji enkrat letno, praviloma v drugi polovici septembra, z namenom ozaveščanja strokovne javnosti organizirajo tradicionalne izobraževalne dneve na področju poklicne/zaposlitvene rehabilitacije »Dneve poklicne in zaposlitvene rehabilitacije – REHA dneve«.

Vsakoletna glavna tema in podteme so namenjene predstavitvi aktualnih vprašanj in odgovorov, ki zadevajo strokovno delo z in za invalide. Sestavni del programa so tudi predstavitve primerov dobrih praksa zaposlovanja invalidov ter primerov iz drugih evropskih držav.

REHA dnevi so namenjeni ciljnim populacijam strokovnih delavcev in sicer strokovnim delavcev izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije, Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, v invalidskih podjetjih in zaposlitvenih centrih, programih socialne vključenosti ter zainteresiranim strokovnim delavcem, ki pri delodajalcih v običajnih delovnih okoljih oziroma na odprtem trgu dela skrbijo za človeške vire, predvsem za zaposlovanje invalidov in drugih ranljivih skupin.

Prvi REHA dnevi kot izobraževalno strokovno srečanje strokovnjakinj in strokovnjakov s področja poklicne in zaposlitvene rehabilitacije ter zaposlovanja invalidov so bili organizirani v Cerknem, leta 2000. ZIZRS kot soorganizator sodeluje od leta 2008.