opp
Dostopnost

I.D.E.A.S.


Projekt  I.D.E.A.S. – Inclusion. Diversity. Equality. Awareness. Success. (Launching Diversity Charters in Slovenia, Croatia and Romania) je mednarodni projekt, ki ga skupaj izvajajo partnerji – DOBROVITA d.o.o.(vodilni partner),  ŠENTPRIMA – Zavod za rehabilitacijo in izobraževanje, SKUP – Skupnost privatnih zavodov, HR PSOR – Hrvatski poslovni savjet za održivi razvoj, NACS – National Agency for Civil Servants Romania, APSD – Agenda21 in Forum for International Communications

Glavni namen projekta I.D.E.A.S. je vzpostaviti Listine raznolikosti v državah partnericah – Slovenija, Hrvaška in Romunija ter pomoč pri implementaciji Listine raznolikosti v organizacije. Listina raznolikosti je prostovoljna iniciativa, s ciljem spodbuditi podjetja k implementaciji in razvoju politike raznolikosti. Določa številne ukrepe, ki jih je potrebno izvajati za spodbujanje raznolikosti, nediskriminacije in enakih možnosti na delovnem mestu.

ZIZRS – Združenje izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije v Republiki Sloveniji v projektu I.D.E.A.S. aktivno sodeluje kot pridruženi partner. Naloga pridruženih partnerjev je predvsem pomoč pri vzpostavitvi, razvoju in promociji Listine raznolikosti v Sloveniji. Kot pridruženi partnerji sodelujejo še MDDSZ – Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Republike Slovenije, CNVOS – Center za informiranje, izobraževanje in razvoj nevladnih organizacij, ZDS – Združenje delodajalcev Slovenije in IMS – Enterprendre pour la Cite (Francoska listina raznolikosti).

Projekt I.D.E.A.S. financira Evropska komisija, Generalni direktorat za pravosodje in potrošnike, Program za pravice, enakost in državljanstvo. Projekt I.D.E.A.S. poteka od 01.01.2017 do 31.12.2018

Listina raznolikosti Slovenija je bila prvič podpisana 14. 11. 2017. Listino je podpisalo šest izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije, članov ZIZRS.

Več o projektu: www.raznolikost.eu