opp
Dostopnost

KRKA, d. d.

Krka, tovarna zdravil, d. d., Novo mesto, je v letu 2014 praznovala 60 let delovanja. Osnovna dejavnost družbe je proizvodnja in prodaja zdravil na recept, izdelkov brez recepta in veterinarskih izdelkov. Usmerjeni so predvsem v razvoj lastnih visokokakovostnih generičnih zdravil z dodano vrednostjo, ki jih tržijo pod lastnimi blagovnimi znamkami.

S svojimi izdelki je prisotna v več kot 70 državah sveta, v katere izvozi več kot 90 odstotkov svojih izdelkov. Krka se uvršča med največja generična farmacevtska podjetja v svetu.

V družbi Krka v Sloveniji je bilo konec leta 2014 skupaj zaposlenih 4210 delavcev, od tega 217 invalidov. Največ invalidov je zaposlenih na delovnih mestih v proizvodnji zdravil in učinkovin. Povprečna starost zaposlenih je bila 40 let; starejših od 50 let je bilo 18 odstotkov delavcev. Med vsemi zaposlenimi je bilo 64 odstotkov žensk. 

Krka skrbi za kakovost življenja in dela vseh zaposlenih, še posebej pa za zaposlene invalide, za katere zagotavljajo ustrezne delovne razmere in ergonomske ureditve delovnih mest, da lahko svoje delo opravljajo kljub svoji invalidnosti. Za njihovo psihofizično kondicijo skrbijo z vrsto preventivnih zdravstvenih in rekreativnih aktivnosti ter različnih oblik izobraževanja in ozaveščanja za preventivno lastno skrb za zdravje.

Gradijo kulturo medsebojnega zaupanja, spoštovanja, učinkovitega sodelovanja in timskega dela, nenehnega učenja ter odgovornega in učinkovitega dela.