opp
Dostopnost

Pekarna PEČJAK, d. o. o.

Pekarna Pečjak je družinsko podjetje z dolgoletno tradicijo izdelovanja kakovostnih zamrznjenih izdelkov iz testa. Konec leta 2016 je imelo podjetje skupaj 333 zaposlenih, od tega 15 invalidov.

Zaposlovanje invalidov vidijo kot možnost za izboljšanje kakovosti življenja in za vzpostavitev njihove socialno-ekonomske varnosti in socialne vključenosti. Politika zaposlovanja je osredotočena na dolgotrajnost zaposlitev, preprečevanje fluktuacije in zaposlovanje za vse skupine. Posebno skrb namenjajo zaposlovanju invalidov in drugih ranljivih skupin. Problematiko zaposlovanja in ohranjanja delovnih mest za invalide rešujejo z individualiziranimi prilagoditvami, udejanjanjem načela dostopnosti, izobraževanjem in usposabljanjem vseh zaposlenih ter z zagotavljanjem stalne in ustrezne podpore. Še posebej so usmerjeni v prepoznavanje invalidovih potencialov – invalidnosti ne zaznavajo kot ovire pri zaposlovanju in ohranjanju zaposlitve ali kot ovire za pridobitev novih znanj in spretnosti. S tem tudi dokazujejo, da so ključne osebnostne lastnosti in kompetence posameznika. Pri oblikovanju delovnega mesta upoštevajo potrebe, ki izhajajo iz zdravstvenih omejitev, sposobnosti in zmožnosti za delo, kot tudi želje in interese zaposlenih invalidov. Izvajalci zaposlitvene rehabilitacije družbo prepoznavajo kot dobrega partnerja pri izvajanju zaposlitvene rehabilitacije. Poudarjajo pozitivno organizacijsko kulturo, odzivnost in fleksibilnost ter topel odnos pri premagovanju stisk ob vračanju na delo. Invalidi se čutijo sprejete, poslovno okolje pa jim nudi možnost, da lahko v celoti izkažejo svoje delovne zmožnosti in sposobnosti.