opp
Dostopnost

POŠTA SLOVENIJE, d. o. o.

Pošta Slovenije, d. o. o., je gospodarska družba, ki ob razdružitvi nekdanjega skupnega PTT podjetja Slovenije (Pošte in Telekoma) od 1. januarja 1995 posluje kot samostojno podjetje. Ključno področje delovanja družbe in njena primarna dejavnost je izvajanje univerzalne poštne storitve. Poleg tega imajo v družbi veliko vlogo tudi druge poštne in kurirske storitve, storitve informatike, logistične in denarne storitve ter prodaja blaga, opravljajo pa še vrsto drugih dejavnosti.

V Pošti Slovenije je bilo 31. 12. 2014 skupaj zaposlenih 6328 delavcev, od tega 444 invalidov (7 odstotkov vseh zaposlenih). Med zaposlenimi po spolu prevladujejo moški (66,4 odstotka v strukturi zaposlenih). Povprečna starost zaposlenih v Pošti Slovenije je 44 let, zaposleni ima v povprečju srednjo strokovno izobrazbo.

S podaljševanjem delovne aktivnosti in dvigom starosti zaposlenih se veča tudi število sodelavcev invalidov in delavcev z zdravstvenimi omejitvami, zato si prizadevajo, da tej skupini zaposlenih zagotavljajo delovna mesta s prilagoditvijo.

Ustanovitev invalidskega podjetja leta 2015 je bila ukrep, s katerim se želi še naprej zagotavljati ohranjanje delovnih mest zaposlenih invalidov v času, ko obseg poslanih klasičnih poštnih pošiljk hitro upada, hkrati pa delovna mesta s pomočjo tehnologije humanizirati tako, da bodo lahko storitve paketne distribucije opravljali tudi zaposleni z najrazličnejšimi omejitvami.