opp
Dostopnost

Steklarna Hrastnik IP storitve, d. o. o.

Steklarna Hrastnik IP je bila ustanovljena leta 2016 kot hčerinska družba Steklarne Hrastnik, podjetja z več kot 150-letno tradicijo izdelovanja steklenih izdelkov. Konec leta 2016 je imelo podjetje 87 zaposlenih, od tega 47 invalidov.

Sledijo načelom socialne ekonomije in z implementacijo inkluzivnega zaposlovanja predstavljajo enega izmed sodobnih konceptov zaposlovanja invalidov. V svoje poslovanje vključujejo gospodarsko in človeško vrednost zaposlenih invalidov, zato s kreativnimi in inovativnimi ukrepi, prilagoditvami delovnih mest, razvijanjem posameznikovih veščin ter z rabo različnih spodbud, ki jih zagotavlja sodobna družba, gospodarno uporabljajo delovne in ustvarjalne zmožnosti invalidov ter jih kot enakovredne partnerje vključujejo v celotno poslovanje podjetja. Z raznovrstnimi dejavnostmi omogočajo zaposlovanje invalidov na različnih delovnih mestih v podjetju in tudi širše – poleg že obstoječih dejavnosti načrtujejo nove, ki se bodo izvajale v lokalnem okolju. S širokim naborom delovnih mest omogočajo večje upoštevanje kompetenc in poklicnih prizadevanj invalidov ter krepijo njihov prispevek pri uspešnem poslovanju podjetja. Z razpršitvijo dejavnosti invalidom omogočajo raznovrstne zaposlitvene priložnosti, s tem pa njihovo vključenost v družbo in dvig kakovosti življenja. Pri oblikovanju in prilagoditvah ustreznih delovnih mest, usposabljanju in nudenju psihosocialne podpore sodelujejo s strokovnjaki s področja poklicne rehabilitacije in zaposlovanja invalidov. Vsi ukrepi so umeščeni v vsakodnevno delo in vodijo h krepitvi dostojanstva invalidov in razvoju humane organizacijske kulture.