opp
Dostopnost

UNIOR, d. d.

Unior, d. d., z mednarodnim ugledom prepričuje z izkušnjami na področju obdelave kovin in turizma. V delovanje skupine Unior je sicer vključenih 24 povezanih družb, 17 odvisnih podjetij in 7 pridruženih podjetij, ki z nekaj manj kot 4000 zaposlenimi (od tega polovica v Uniorju, d. d.) delujejo v 18 državah. Delovanje v različnih dejavnostih prinaša družbi številne prednosti, saj je tako ponudba bogatejša. Največji in najpomembnejši kupci so renomirana podjetja avtomobilske industrije.

V Uniorju je bilo 31. 12. 2014 skupaj zaposlenih 2005 delavcev, od tega je bilo 240 invalidov. Največ invalidov je bilo zaposlenih na delovnem mestu pomožni skladiščni delavec, pomožni delavec in obdelovalec kovin. Povprečna starost zaposlenih v Uniorju je bila 41,5 leta, 23 odstotkov zaposlenih je bilo starejših od 50 let. Med vsemi zaposlenimi je bilo 35,1 odstotka žensk.

Unior čuti odgovornost do svojih zaposlenih, posebno do sodelavcev z omejenimi sposobnostmi. Trudijo se, da nudijo dobre delovne razmere in številne možnosti za izobraževanje in usposabljanje. Pomembno je, da so vsi ti vložki del delovnega procesa in da se zaposleni v svojem delovnem okolju počutijo dobro. V Uniorju se zavedajo, da so zaposleni srce podjetja, zato želijo ustvariti delovno vzdušje in okolje, ki bo zadovoljilo potrebo po osebnostnem razvoju in rasti in uresničevanju posameznikovih sposobnosti.

Unior je izredno vpet v lokalno okolje in deluje v smeri družbeno odgovornega podjetja, med drugim z občino Zreče sodeluje pri projektu Občina po meri invalidov.