opp
Dostopnost

CENTERNORMA, predelava lesa, d. o. o.

Centernorma, družinsko podjetje z dolgoletno tradicijo predelave lesa, intenzivno zaposluje invalide iz lokalnega okolja, med njimi tudi težje invalide, ki na delovnem mestu potrebujejo podporne storitve. Konec leta 2017 je imelo 28 zaposlenih, med njimi 6 invalidov.

Centernorma vsem svojim zaposlenim, ne glede na njihove ovire, zagotavlja enake pravice in prilagaja delovna mesta. Podjetje sodeluje tudi z izvajalci zaposlitvene rehabilitacije, ki ga ocenjujejo kot dobrega partnerja. Kot pomembnega in zanesljivega partnerja, ki pomembno pripomore k aktivnemu zaposlovanju invalidov na realnem trgu dela, ga prepoznava tudi Zavod RS za zaposlovanje. V okviru rehabilitacije usposabljajo in vključujejo invalide in jim, če je le mogoče, zagotovijo tudi delovno mesto. V lokalnem okolju skrbijo za promocijo zaposlovanja invalidov in drugih ranljivih skupin. Podjetje je tudi prejemnik nagrade Občine Mislinja za dobro delo in uspešno zaposlovanje. V podjetju vlada prijetna delovna klima, medsebojni delovni odnosi so spoštljivi in vključujoči, poslovodstvo pa zna in zmore prisluhniti posebnim potrebam invalidov pri delu.