opp
Dostopnost

DOBROVITA, družba za usposabljanje in zaposlovanje invalidov, d. o. o.

Dobrovita je bila kot invalidsko podjetje ustanovljena leta 1996. Konec leta 2017 je imelo podjetje 96 zaposlenih, med njimi 50 invalidov.
Povod za ustanovitev družbe je bila potreba po zaposlovanju in storitvah rehabilitacije za osebe s težavami v duševnem zdravju. Zaradi stigmatizacije duševnih bolezni v slovenskem prostoru teh storitev ni ponujalo nobeno podjetje. Dobrovita je tako kot prvo podjetje v Sloveniji začela izvajati storitve delovne rehabilitacije in zaposlovanja oseb s težavami v duševnem zdravju, ki imajo omejeno možnost, da bi našli zaposlitev na odprtem trgu dela. Ustanovitelj in lastnik Dobrovite je ŠENT – Slovensko združenje za duševno zdravje. Zaposluje osebe s težavami v duševnem zdravju, gluhe in naglušne osebe, osebe s telesnimi okvarami in boleznimi ter druge ranljive osebe, prisotne na trgu dela. Zaposlenim omogočajo stalni osebni in karierni razvoj, saj s tem ohranjajo in razvijajo spretnosti in veščine, kar jim omogoča socialno in ekonomsko neodvisnost. Zaposleni so zavezani k izpolnjevanju etičnih in poslovnih standardov podjetja. Pozornost namenjajo predvsem vzpostavljanju dobrih odnosov na delovnem mestu, kar vključuje obravnavo različnih tem, od spoštovanje različnosti zaposlenih do boja proti diskriminaciji. Dobrovita se v strokovnih in projektnih delih povezuje z mnogimi organizacijami, sodeluje tako s slovenskimi kot s tujimi sorodnimi organizacijami. Za inovativni projekt Zaposlovanje invalidov in drugih ranljivih ciljnih skupin na področju geodetske dejavnosti so leta 2015 prejeli priznanje za družbeno odgovoren projekt od združenja Planet GV.