opp
Dostopnost

EUROBOX, proizvodnja in trgovina, d. o. o.

Eurobox, iz skupine srednje družbe, je eno od treh podjetij skupine Eurobox, ki letos praznuje 30 let delovanja. Konec leta 2017 je bilo v Euroboxu 65 zaposlenih, od tega 4 invalidi. Skupina pa je imela 124 zaposlenih, med njimi 8 invalidov.
Podjetje proizvaja transportno, kaširano in izsekano embalažo in je izvozno naravnano, glavno njegovo vodilo je kvaliteta izdelkov. V lokalnem okolju so zelo majhne možnosti za izvajanje delovnega usposabljanja, socialno vključenost in zaposlovanje invalidov, kar je tudi glavni razlog za intenzivnejše zaposlovanje invalidov v podjetju Eurobox. Proizvodnja zahteva veliko ročnega dela, od zelo enostavnih do bolj zahtevnih del, ki so primerna tudi za veliko oseb z odločbo o invalidnosti.

Po uspešno opravljenem delovnem usposabljanju so pet invalidov tudi zaposlili. Vsi novo zaposleni so bili iz skupine brezposelnih oseb, prijavljenih na Zavodu RS za zaposlovanje. Pri zagotavljanju enakih možnosti za zaposlovanje invalidom iščejo primerno delovno mesto glede na omejitve odločbe o invalidnosti. Delovno okolje invalide sprejema brez zadržkov, podjetje ima zaposleno tudi strokovno osebo, ki omogoča ustrezno vodenje invalidnih oseb. Invalidi se v podjetju dobro počutijo in se aktivno vključujejo in družijo z drugimi zaposlenimi. Podjetje je v lokalni skupnosti dobro poznano in aktivno sodeluje v dobrodelnih projektih.