opp
Dostopnost

ŽELVA, podjetje za usposabljanje in zaposlovanje invalidov, d. o. o.

Želva je eno izmed najbolj raznovrstnih invalidskih podjetij v Sloveniji z več kot 25-letno tradicijo usposabljanja in zaposlovanja invalidov. Konec leta 2017 je imelo podjetje 222 zaposlenih, med njimi 111 invalidov.

Kot invalidsko podjetje je bilo ustanovljeno leta 1991 na predlog Zavoda RS za zaposlovanje. Ustanovila ga je Zveza SOŽITJE – Zveza društev za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju Slovenije, da bi omogočila usposabljanje in primerno zaposlitev mladostnikom z motnjami v duševnem in pogosto tudi telesnem razvoju. Želva kot lastne dejavnosti izvaja predvsem komunalno-vrtnarske storitve, mizarske storitve, čistilni servis, upravljanje in vzdrževanje stavb, storitve šivanja in pranja ter tehnične storitve. Poleg tega po koncesiji izvaja storitve zaposlitvene rehabilitacije ter dnevni in celodnevni program varstveno-delovnega centra. Dejavnosti izvaja na številnih različnih lokacijah po Sloveniji. Osnovna prednost podjetja je izvajanje različnih programov, v katerih invalidom omogočajo delo, primerno stopnji njihove invalidnosti oziroma preostalim delovnim zmožnostim, in zagotavljanje rezultatom dela primerno plačilo in vse druge pravice iz dela oziroma delovnega razmerja, vključno s prilagoditvijo delovnega mesta potrebam invalidov. Z multidisciplinarnim pristopom različnih služb podjetja in rehabilitacijskega tima skrbijo za celosten pristop k zaposlenim. Želva je leta 2009 za dolgoletno uspešno delo pri urejanju Poti spominov in tovarištva v Ljubljani prejela plaketo Mestne občine Ljubljana.