opp
Dostopnost

BIROGRAFIKA BORI, d. o. o.

Ustanovitev invalidskega podjetja Birografika BORI leta 1980 je povezana s prizadevanji Društva distrofikov Slovenije za izboljšanje možnosti zaposlovanja oseb z distrofijo. Strategija razvoja Birografike BORI temelji na sodobnih tehnoloških rešitvah in je usmerjena v graditev edinstvenega položaja na področju grafične dejavnosti.

V Birografiki BORI so pretežno zaposleni invalidi z distrofijo in, v manjšem deležu, tudi drugi invalidi. Obvladovanje invalidnosti pri 40 odstotkih zaposlenih invalidov je zahtevno strokovno delo in velik izziv strokovnim delavcem. Ti morajo pri svojem delu upoštevati, da ima večina zaposlenih invalidov napredujočo invalidnost, da se posledično spreminjajo njihove delovne sposobnosti, da v strukturi zaposlenih invalidov z leti narašča število invalidov z najtežjo invalidnostjo, da je treba zagotavljati fizično pomoč in asistenco ter da je treba delovna mesta prilagajati njihovi spremenjeni delovni sposobnosti.

V skoraj 40 letih uspešnega delovanja Birografike BORI ima zavidljivo število uspešnih zaposlitev in usposabljanj na delovnih mestih, kjer so invalidi pridobili nove spretnosti, znanja in delovne navade, kar jih je pripeljalo do uspešne zaposlitve v podjetju ali pri drugem delodajalcu ter posledično do aktivne vključenosti v družbo. Na uspešnost delovanja in strokovnega dela Birografike BORI kaže tudi to, da so številni izmed zaposlenih invalidov v podjetju dosegli polno pokojninsko dobo.

Prepoznaven je tudi širši družbeni vpliv Birografike BORI, saj aktivno sodelujejo z državnimi ustanovami, reprezentativnimi invalidskimi in drugimi strokovnimi organizacijami, zdravstvenimi in izobraževalnimi institucijami ter gospodarskimi združenji tako doma kot v tujini.