opp
Dostopnost

KOLEKTOR ASCOM, d. o. o.

Kolektor Ascom je družbeno odgovorno invalidsko podjetje in je del koncerna Kolektor. Ustanovljen je bil leta 1996 s ciljem ohranitve zaposlitev delavcev s statusom invalida. Zaradi želje po večanju števila zaposlitev invalidov so v podjetju razvijali dodatne programe in storitve, s katerimi ustvarjajo nova, za invalide ustrezna delovna mesta. Proizvodni program je razdeljen na hibridiko ter elektroniko in pogone.

Temeljno vodilo podjetja je poštena in enakopravna obravnava invalidov. Prizadevajo si ustvarjati varno in spodbudno delovno okolje, ki zagotavlja ugodne razmere za vzpostavljanje odličnosti pri delu in osebno rast posameznika. V zaposlenih iščejo sposobnosti, znanja in interese.

Kolektor Ascom zagotavlja vzorno dostopnost grajenih objektov in informacij. Prilagoditev prostorov in delovnih mest je individualizirana za vsako vrsto invalidnosti – posamezne individualne rešitve vpeljujejo na enaka in podobna delovna mesta in s tem širijo spekter invalidov, ki lahko delajo na posameznem delovnem mestu. Obenem to pomeni humanizacijo delovnih mest in s tem zmanjševanje tveganj za poškodbe. Tudi možnosti kariernega razvoja so enake za vse, ne glede na invalidnost. S širokim naborom aktivnosti za promocijo zdravja spodbujajo in živijo zdrav življenjski slog.

V podjetju Kolektor Ascom v vseh aktivnostih dejavno prepoznavajo priložnosti, v katerih lahko s svojim znanjem, finančnimi sredstvi in drugimi viri prispevajo tudi k razvoju družbenega in gospodarskega okolja. Podpirajo različne športne, kulturne, izobraževalne, humanitarne in okoljske projekte.