opp
Dostopnost

KRONOTERM, d. o. o

Kronoterm je družinsko podjetje za proizvodnjo toplotnih črpalk in drugih izdelkov z že več kot 25-letno tradicijo. Z ekipo visoko usposobljenih inženirjev in drugih strokovnjakov skrbijo za stalne izboljšave serijskih naprav in razvoj novih generacij toplotnih črpalk.

Zaposlovanje invalidov vidijo kot izziv za izboljšanje in prilagajanje delovnega okolja, kar se odraža tudi z zaposlovanjem za skoraj več kot dva odstotka nad predpisano kvoto. Kronoterm odlikujeta fleksibilnost in individualnost pri zadovoljevanju potreb invalidov.

Zaposlene invalide enakopravno vključujejo v celotno delovanje podjetja, kar omogočajo s fizično in komunikacijsko dostopnostjo, vključevanjem v soodločanje ter zaposlovanjem na delovnih mestih, ki ustrezajo njihovim fizičnim in kognitivnim sposobnostim in zmožnostim. Na voljo sta jim tudi dodatna strokovna pomoč in psihosocialna podpora, ki ju nudi izvajalec zaposlitvene rehabilitacije Zavod Ruj. Zaposleni invalidi se vključujejo v vsa družabna srečanja podjetja, s čimer spodbujajo enakost in razvijajo dobre odnose med sodelavci.

Kronoterm svojo družbeno odgovornost izkazuje tudi z delovanjem v lokalnem okolju – redno sodelujejo pri dobrodelnih akcijah ter donirajo društvom in organizacijam, ki skrbijo za ranljive skupine in mlade.

Svojo prihodnost vidijo v zagotavljanju dostopnega in razumevajočega delovnega okolja za že zaposlene invalide in tiste, ki se zaposlujejo na novo, pri ohranjanju in razvijanju ustreznih delovnih mest zanje, zavzemanju za njihovo dobro počutje ob upoštevanju njihove oviranosti ter v sodelovanju s strokovnimi organizacijami.