opp
Dostopnost

ZAPOSLITVENI CENTER ZARJA

Zaposlitveni center Zarja je bil ustanovljen leta 2009 zaradi zagotavljanja možnosti zaposlovanja oseb, ki na prostem trgu dela ne zmorejo najti ali ohraniti zaposlitve. Njihovo poslanstvo: aktivacija sposobnosti, usposabljanje in zaposlitev oseb na zaščitenih delovnih mestih in zagotavljanje dela, ki ga posameznik zmore in ga z veseljem opravlja, je smisel delovanja in obstoja Zaposlitvenega centra Zarja ter nenehnega prizadevanja, da bi bili v tem še boljši.

Prvo dejavnost, pridelava in predelava gob šitaki, so kaj kmalu začeli širiti na enostavna ročna in montažna dela, kar je omogočilo večje zaposlovanje invalidov. Skupno je vseh zaposlenih 63, od tega 48 na zaščitenih delovnih mestih. Z različnimi deli omogočajo pestrost del in različne obremenitve ter spodbujajo pozitivne izkušnje. Verjamejo, da so za obstoj na trgu dela in razvoj potrebni fleksibilnost, kvaliteta in nenehno iskanje novih možnosti glede dela samega ter tudi spremljanje in prilagajanje glede na zaposlene. Redno sodelujejo z različnimi strokovnimi institucijami in mladim omogočajo opravljanje obvezne šolske prakse.

Skrbijo za ustrezno fizično dostopnost, organizacijo dela in ugodno psihosocialno okolje. Z nenehnim izobraževanjem zagotavljajo razmere za dobro komunikacijo in osebnostno rast – dobro počutje posameznikov pripomore k dobri klimi, večji pripadnosti in boljši produktivnosti.

Predvsem pa se zavedajo, da Zaposlitveni center Zarja ne pomeni nič brez posameznikov, ki se trudijo ohranjati dobre odnose in so drug drugemu v oporo. Spoštujejo različnost in vsak po svojih močeh prispevajo v dobrobit vseh.