opp
Dostopnost

Arhiv Republike Slovenije

Arhiv Republike Slovenije je osrednja in največja arhivska ustanova v Sloveniji, ki skrbi za enotno strokovno izvajanje javne arhivske dejavnosti. Delo v Arhivu je prevzemanje, varovanje, urejanje, popisovanje in zagotavljanje uporabe slovenske arhivske kulturne dediščine.

Za vse navedene naloge skrbi 69 zaposlenih, od tega so trije zaposleni invalidi.

V skladu z Zakonom o javnih uslužbencih prejemajo invalidne osebe na sistemiziranih delovnih mestih enakovredno plačilo kot drugi uslužbenci. Vsi zaposleni, ne glede na invalidnost, imajo enake možnosti za karierni razvoj. Vsi zaposleni invalidi imajo opravljen strokovni izpit na področju varstva arhivskega gradiva in so pridobili kompetence za opravljanje samostojnega strokovnega dela kot arhivista. Posebno spodbudno je aktivno sodelovanje invalidov na izobraževanjih, konferencah in predavanjih.

V Arhivu so opredelili invalidom prijazna delovna mesta, prilagodili njihove delovne procese in jim omogočili kar se da lahek dostop do delovnih mest. Pri tem so vzpostavili razlikovanje med različnimi vrstami invalidnosti in njihovih potreb (od gibalno in senzorno oviranih do ljudi z težavami na področju duševnega zdravja) ter jim primerno prilagodili delo. Invalidi, ki so vključeni v delovni proces, so nepogrešljiv del kolektiva in dosegajo odlične delovne rezultate, s katerimi se ponosno pohvalijo v širšem slovenskem prostoru.

Ne morejo se sicer pohvaliti z množičnim zaposlovanjem invalidov, vendar so ponosni na to, da so v zadnjih treh letih načrtno vzpostavili dve dodatni delovni mesti za invalide in premaknili meje domnevno nemogočega. Želijo si, da bi njihovemu zgledu sledilo še več delodajalcev iz javnega sektorja.