opp
Dostopnost

Avtokleparstvo Marko Pozderec, s. p.

Avtokleparstvo Marko Pozderec opravlja različne avtokleparske storitve, od popravil do vzdrževanja vozil različnih znamk. Družba ima 50-odstotni delež zaposlenih invalidov. Od štirih zaposlenih delavcev sta dva s statusom invalida, od tega eden težko gibalno oviran. Obe zaposlitvi invalidov sta bili realizirani v letu 2019.

Delovno okolje v družbi je spodbudno, prostori so primerno urejeni. Skrbijo za tehnološko opremo in delovne razmere, saj je zanje pomembno, da se delavci dobro počutijo in da imajo optimalno delovno okolje. Vsem zaposlenim zagotavljajo enakovredno plačilo za opravljeno delo in skrbijo za njihovo izpopolnjevanje, zlasti o novih izdelkih in metodah dela.

Posebno dober primer iz prakse je usposabljanje in rehabilitacija ter potem tudi zaposlitev daljše obdobje delovno neaktivnega gibalno oviranega invalida, za katerega so izvedli številne prilagoditve delovnega okolja (parkirni prostor z nadstrešnico, kjer je možnost manipulacije presedanja iz in v avtomobil oziroma invalidski voziček, klančine, dostopni prehodi, prilagojene sanitarije, delovni pripomočki in tudi stikala na dosegljivi višini, prilagojeno ličarsko dvigalo, ergonomska brusilka idr.).

Pri prilagajanju delovnih nalog invalidom so fleksibilni. Pozitiven odnos delovnega okolja do invalidnosti se kaže tudi pri drugih zaposlenih.

Glede na dobre izkušnje pri delu z invalidi so še pripravljeni usposabljati invalide, ki imajo interes za delo v njihovem okolju.