opp
Dostopnost

DOMEL, Elektromotorji in gospodinjski aparati, d. o. o.

DOMEL je del skupine DOMEL, ki ima 75-letno tradicijo in je globalni razvojni dobavitelj rešitev elektromotornih pogonov in komponent, zasnovanih na lastnih inovativnih tehnologijah. Delujejo na področju čistilne tehnike, prezračevalnih sistemov, industrijskih aplikacij, avtomobilske industrije, medicine in alternativnih energetskih virov in zagotavljajo kakovostna delovna mesta v ožjem in širšem okolju. So družba s posebno lastniško strukturo (lastniki so zaposleni in bivši zaposleni) in so posebnost v slovenskem prostoru. To ima vpliv na večjo pripadnost podjetju in drugačen medsebojni odnos.

Strateška usmeritev in odločitev družbe je, da zaposlovanje invalidov zagotavlja z zaposlovanjem invalidov v družbi in v svojem invalidskem podjetju ter z dolgoročnim sodelovanjem s podjetji, ki zaposlujejo invalide. V družbi je skupaj zaposlenih 34 invalidov, od tega 14 invalidov v invalidskem podjetju. Družba je v letu 2019 načrtno sklenila poslovne pogodbe s štirimi novimi invalidskimi podjetji ter s tem omogočila delo še 12 invalidom.

Na področju arhitektonske dostopnosti objektov za invalide so v vse poslovne in proizvodne objekte dostope omogočili z dvigali. Prilagoditve delovnih mest vedno potekajo v sodelovanju z zaposlenim, ki tam dela ali bo delal. V procesu iskanja in prilagajanja delovnega mesta se poiščejo ustrezne tehnične rešitve. V procesu iskanja primernih delovnih mest največkrat sodelujejo z različnimi regijskimi izvajalci zaposlitvene rehabilitacije.

Ker so družbeno odgovorno podjetje, razvijajo in ohranjajo vsa delovna mesta za invalide. Odpuščanj zaradi invalidnosti v družbi v zadnjih desetih letih ni bilo. Vsem zaposlenim, ki so na novo pridobili status invalida, so uspeli prilagoditi nova delovna mesta in jih prezaposliti na ustrezna in primerna. V procesu iskanja primernega delovnega mesta imajo izoblikovan poseben strokovni tim, ki glede na zmožnosti delavca v celotnem podjetju išče primerno delovno mesto. Invalidom zagotavljajo enake možnosti kariernega razvoja kot drugim zaposlenim. So družba, ki zaradi svoje specifike poslovne uspehe niza prav zaradi zaposlenih, ki opravljajo svoje delo z zavzetostjo, pripadnostjo in odgovornostjo. Pri tem jih povezujejo močne vezi, ki so jih gradili desetletja.