opp
Dostopnost

PRO ČIS-TEAM, d. o. o.

Invalidsko podjetje PRO ČIS-TEAM več kot 30 let deluje na področju čiščenja in urejanja okolice. Področja delovanja so čistilni servis, oskrba s higienskim potrošnim materialom in ustreznimi podajalniki ter okolju prijaznimi profesionalnimi čistili. Izdelujejo in konfekcionirajo tudi kabelske sete. Od leta 2010 so nosilec različnih certifikatov (ISO 9001 in 14001, OHSAS 18001, Družini prijazno podjetje).

Vsa leta delovanja se družba zavzema za ustvarjanje novih delovnih mest in ohranjanje obstoječih delovnih mest za invalide, omogoča urejene in dostopne delovne objekte, prilagojena in fleksibilna delovna mesta ter spoštljiv odnos strokovnih delavcev in drugih sodelavcev do zaposlenih invalidov ter delovnega okolja invalidov.

Med zaposlenimi je 55 odstotkov invalidov z različnimi statusi in invalidnostmi. Glede na dejavnost zaposlujejo predvsem osebe z nižjimi stopnjami izobrazbe. Za njihov razvoj skrbijo s stalnim izobraževanja. Vsem zaposlenim, ne glede na status invalida, zagotavljajo enako plačilo. Delovna mesta so opremili z različno visokimi mizami, ergonomski stoli, ustrezno razsvetljavo, tehničnimi orodji in čistilnimi stroji, ki omogočajo sedenje – kot taka so prilagojena omejitvam zaposlenih invalidov.

Zaposlovanje invalidov je zanje izziv za razvoj delovnega področja, v katerega vlagajo veliko truda, časa in znanja. Ob ustrezni podpori strokovnega kadra družbe razvijajo in dosegajo pozitivno vključenost invalidov. PRO ČIST-TEAM so dober zgled sprejemanja oseb s statusom invalida v delovno okolje. S svojim delovanjem in poslovnimi rezultati dokazujejo, da je lahko tudi invalidsko podjetje dolgoročno uspešno.