opp
Dostopnost

Zavod BODIKA – zavod za predelavo hrane in turizem

Zavod BODIKA razvija ekološko kmetijstvo v povezavi z varovanjem naravne in kulturne dediščine ter ekološkim turizmom. Zavod deluje kot zaposlitveni center in kot tak predstavlja edinstveno obliko zaposlovanja invalidov v lokalnem okolju, s čimer pripomore tudi k vključevanju invalidov v družbo. Konec leta 2019 so imeli redno zaposlenih šest invalidov na zaščitenih delovnih mestih.

Zaposlenim zagotavljajo enake karierne možnosti glede na njihove zmožnosti in potrebe – omogočajo vključevanje v različna dela: na kmetiji pri pridelavi ekološke zelenjave, v kuhinji pri predelavi zelenjave, sadja, žit in mlečnih izdelkov ter v trgovini pri prodaji, pospravljanju izdelkov, peki pekovskih izdelkov in postrežbi strank. V kavarni pa lahko opravljajo dela pri postrežbi, peki in pripravi napitkov.

Veliko vlagajo v dobre delovne razmere – bližina stalnih bivališč zaposlenih omogoča hitro pot do službe, urejen je dostop za senzorno in gibalno ovirane invalide. Velik poudarek namenjajo organizacijskim prilagoditvam, od več odmorov, fleksibilnega urnika (predvsem glede na vremenske razmere) do rotacije delovnih mest, kar omogoča fizično in psihično razbremenitev, razvijanje fleksibilnosti in napredovanje. Največjo pozornost pa usmerjajo na grajenje dobrih delovnih odnosov.

Pri usposabljanju in zaposlovanju novih invalidov ter pri podpori že zaposlenih invalidov uspešno sodelujejo z regijskim izvajalcem zaposlitvene rehabilitacije. Okolje zavod sprejema, podpira njegovo delovanje in priznava njegovo pomembnost. Gre za obliko, ki je v okolju edinstvena, saj podobnih centrov ni. Posebej so ponosni na to, da posamezniki, organizacije in mediji sami kontaktirajo z njimi za potrebne informacije. Zavod uspešno omogoča posameznikom enake možnosti pri zaposlovanju in jih spodbuja na vseh drugih življenjskih področjih.