opp
Dostopnost

Bohinj ECO Hotel

Bohinj ECO Hotel (v nadaljevanju družba) je okolju prijazen hotel, z različno ponudbo storitev in nastanitve v zimskem in letnem času. Je eden najbolj naprednih in energijsko varčnih hotelov v centralnem evropskem prostoru. Vsi prostori so opremljeni z izbranimi naravnimi materiali, prav tako vsi prostori v celoti zagotavljajo dostopnost grajenega okolja funkcionalno oviranim osebah, predvsem gibalno oviranim.

Posebnost družbe, ki deluje na področju turizma in gostinstva, je izredno visok delež invalidov med zaposlenimi, skupaj več kot 12 odstotkov oziroma pet od 39 zaposlenih. Ta dokazuje, da družba poleg visokih standardov do okolja, deluje tudi kot družbeno odgovorno podjetje, ki se trudi zgotoviti delo vsem, ki želijo delati.

Delovna mesta v družbi so invalidom prilagojena tako v arhitekturnem smislu kot tudi glede fleksibilnosti in načina določanja dela in vsakodnevnih nalog. Invalidi so za svoje delo enakovredno plačani kot ostali zaposleni. Skladno z možnostmi posameznih delovnih mest se tudi invalidom zagotavlja možnost napredka in razvoja, predvsem izobraževanja. Tako se invalidi na delovnem mestu počutijo enakovredne in predvsem vključene. Delovna mesta prilagajajo za vse novo zaposlene invalide kot za vse osebe, ki so med trajanjem zaposlitve pridobili status invalida, vse z namenom ohranjanja njihove zaposlitve.

Družba od samega začetka delovanja uspešno sodeluje z različnimi invalidskimi organizacijami in regijskim izvajalcem zaposlitvene rehabilitacije. Posebej redno sodelujejo z društvom invalidov Bohinj ter jim omogočajo brezplačne obske Vodnega parka za razgibanje in druženje.

Dokazujejo, da invalidnost ni ovira, da posameznik lahko uresničuje svoje potenciale v primernem  okolju s primerno podporo. S svojimi prizadevanji za ustvarjanje sprejemajočega delovnega okolja za vse zaposlene v hotelu so lahko  zgled tudi drugim podjetjem v regiji in širše.