opp
Dostopnost

N&N trgovsko in storitveno podjetje d.o.o.

N&N trgovsko in storitveno podjetje d.o.o. je invalidsko podjetje, ki se ukvarja s proizvodnjo in prodajo savn na področju Slovenije in Avstrije. Ukvarjajo se tudi z montažo in servisiranjem tako privatne kot tudi javne bazenske tehnike, pri tem pa sledijo najnovejšim trendom na področju wellnessa.

Podjetje je bilo ustanovljeno leta 1993, danes pa so z 41 zaposlenimi največji proizvajalec savn v Sloveniji in eden izmed največjih v regiji. V dizajnu, predvsem zunanjih savn, pa so vodilni v evropskem merilu in tudi dobitnik prestižne nagrade za dizajn RED DOT: BEST OF THE BEST.

Kljub temu, da v podjetju izdelujejo zelo zahtevne izdelke, invalidov ne ločijo v posebno skupino, temveč so razporejeni prav po vseh oddelkih v podjetju in delujejo skupaj s ostalimi delavci neinvalidi. Na tak način nudijo predvsem enake možnosti za razvoj invalidov, kot neinvalidov. Na enakih delovnih, so invalidi isto plačani, kot neinvalidi, prav tako imajo iste možnosti za napredovanje. Vsem zaposlenim je zagotovljena dostopnost grajenega okolja in gibanje ni omejeno.

Pri vsakem posamezniku – invalidu poskušajo poiskati delo, pri katerem ga njegova invalidnost karseda najmanj ovira, delovna mesta pa tudi prilagodijo posamezniku. Vsako leto organizirajo šolanja, ki so namenjena vsem zaposlenim.  V pripravi imajo tudi terapevtsko sobo v kateri bodo brezplačno izvajali TENZ, IR, MAGNETNE terapije, vaje ter masaže za vse sodelavce.

Invalidsko podjetje uspešno sodeluje z obema regijskima izvajalcema zaposlitvene rehabilitacije in skupaj z njima iščejo primerna delovna mesta za invalide ter po potrebi tudi kreirajo nova. Po končani rehabilitaciji in izdelani oceni zaposljivosti so z večno vključenih sklenili delovno razmerje.

Prepričani so, da so lahko tudi invalidska podjetja, visoko tehnološko opremljena in konkurenčna na trgu zelo zahtevnih izdelkov.