opp
Dostopnost

ZAUPANJE

ZAUPANJE invalidsko podjetje za zaključna in obrtna gradbena dela d.o.o. je edino delujoče invalidsko podjetje, specializirano za zaposlovanje gluhih in naglušnih. S kakovostnim delom se je podjetju, vse od leta 1990 ko je bilo ustanovljeno, uspelo obdržati na zelo zahtevnem trgu gradbenih in obrtniških storitev v celjski regiji in tudi širše.

Podjetje zaposluje 10 delavcev, od tega 7 invalidov. Delovna mesta so na področju slikopleskarstva, keramičarstva, adaptacij, parketarstva, tlakarstva in montažno-fasadnih in drugih sistemov, razvijajo, ohranjajo in prilagajajo pa jih skladno z zmožnostmi zaposlenih invalidov.

Vsi invalidi in neinvalidi imajo enako ovrednoteno plačilo za opravljeno delo in jih ne ločujejo glede na stopnjo in vrsto invalidnosti. Vsi zaposleni imajo prav tako enake možnosti kariernega razvoja z udeleževanjem v različna dodatna izobraževanj ali usposablja za osebnostno in poklicno rast.  

Poslovni prostori in delovišča so primerno opremljeni in dostopni za gluhe in naglušne ter ostale invalide. Gluhim zaposlenim invalidom omogočijo tolmača slovenskega znakovnega jezika pri vseh pomembnih dogodkih v podjetju. Skrbijo, da se invalidi dobro počutijo v svojem delovnem okolju in da so jim delovni procesi, delovni pripomočki in uporaba materialov predstavljeni na način, ki ga najbolje razumejo.

Invalidsko podjetje vseskozi uspešno sodeluje z obema regijskima izvajalcema zaposlitvene rehabilitacije ter z drugimi pomembnimi deležniki v okolju, predvsem mestno občino Celje, ki jih pogosto izbere kot izvajalca gradbenih del. S svojimi aktivnostmi v okolju opogumljajo tudi druge delodajalce za širjenje možnosti za zaposlovanja invalidov.

V podjetju  zaposlene, tako invalide kot neinvalide obravnavajo kot ključni kapital. Zelo so ponosni, da so obstali tudi v časih globoke finančne in gospodarske krize, v kateri so propadla mnoga gradbena podjetja.