opp
Dostopnost

SICO podjetje za usposabljanje in zaposlovanje invalidov d. o. o.

Invalidsko podjetje SICO je največji ponudnik storitev laserskega razreza in preoblikovanja pločevine v Sloveniji. Leta 2009 so s pomočjo razvojne ekipe uspeli razviti lastne proizvode pod blagovno znamko Robust, v letu 2021 pa so začeli širiti proizvodne prostore in dodajati nove tehnologije v delovni proces. Ključne sestavine njihovega uspeha so dolgoletne izkušnje, usposobljen kader in vrhunski stroji. V svoji 25 let dolgi tradiciji so uspeli pridobiti status uglednega poslovnega partnerja. Prav od začetka delovanja imajo status invalidskega podjetja.

Podjetje je imelo konec leta 2021 skupaj 62 zaposlenih, od tega 31 invalidov oziroma polovico zaposlenih. Trije invalidi so bili na novo zaposleni po opravljeni zaposlitveni rehabilitaciji. Velika večina zaposlenih invalidov je v podjetju zaposlena že več kot 10 let, tretjina pa več kot 20 let. Iz tega je razvidno, da imajo invalidi v invalidskem podjetju možnost stabilne in varne zaposlitve.

Invalidi so zaposleni na različnih področjih v podjetju, v katerem je večina delovnih mest prilagojena za delo invalidov. Glede na omejitve posameznika se uredijo tudi delovno mesto, pripomočki za opravljanje dela in delovne naloge. Invalidi so obravnavani kot enakopravni posamezniki, zato so tudi delovne razmere enakovredne tistim, ki jih imajo drugi zaposleni (plačilo, izobraževanja, karierni razvoj, ugodnosti ipd.). Ves čas zagotavljajo dodatna izobraževanja za vse zaposlene v podjetju, vključno z zaposlenimi invalidi, glede na potrebe v delovnem procesu. Dodatno se za delo z invalidi izobražujejo tudi strokovni kadri. V okviru programa promocija zdravja na delovnem mestu vsem zaposlenim omogočajo različne dejavnosti, ki spodbujajo k zdravemu načinu življenja. Vanje se aktivno vključujejo tudi zaposleni invalidi.

Podjetje SICO že od začetka zaposluje invalide, zato je delovno okolje zanje prijazno in prilagojeno, tudi drugi zaposleni jih obravnavajo enakopravno in z njimi gojijo dobre odnose.

V podjetju vsakodnevno poskušajo zagotavljati prijazno okolje za vse zaposlene. Spodbujanje enakopravnosti med vsemi zaposlenimi je zato ena poglavitnih smernic njihovega delovanja. Invalidi se v invalidskem podjetju tako počutijo povsem sprejete in enakovredne drugim sodelavcem, ki nimajo posebnih omejitev, na kar kaže tudi dolgotrajnost njihovih zaposlitev.