opp
Dostopnost

Zaposlitveni center KORAK d. o. o., so. p.

Zaposlitveni center Korak je bil ustanovljen leta 2012 kot družba z omejeno odgovornostjo, nato pa je pridobil odločbo o delovanju kot zaposlitveni center z idejo nadgradnje Centra Korak za rehabilitacijo oseb s pridobljeno možgansko poškodbo, da bi uporabniki, ki uspešno zaključijo rehabilitacijo, imeli možnost izhoda iz programa v določeno obliko zaščitne zaposlitve. V letu 2019 so pridobili tudi status socialnega podjetja.

Zaposlitveni center ima registriranih več dejavnosti poslovanja. Za naročnike in stranke ekipa zaposlenih invalidov pod vodenjem strokovnega delavca in mentorjev opravlja različna kooperacijska dela (opravljanje različnih del, npr. lažjih montažnih storitev, enostavnih vzdrževalnih del, čiščenja prostorov, pakiranja, etiketiranja in sestavljanja izdelkov), ročno izdelujejo izdelke iz gline in lesa ter lasersko gravirajo na široko paleto materialov. Velik del njihovih storitev predstavlja tudi darilni program. Usmerjeni so v proizvodnjo kvalitetnih izdelkov in storitev, kjer uspešno razvijajo blagovno znamko Korak – Korak v pravo smer.

Konec leta 2021 je bilo od 14 zaposlenih na zaščitenih delovnih mestih zaposlenih 9 invalidov oziroma oseb s pridobljeno možgansko poškodbo (70 odstotkov). Delo, ki ga opravljajo zaposleni invalidi, je prilagojeno vsakemu posamezniku glede na njegove zmožnosti, omejitve in ne nazadnje priporočila medicine dela. Invalidom podjetje omogoča enake možnosti kariernega razvoja in vlaga v njihov razvoj. Delovna mesta so glede na priporočila izvajalca medicine dela in zunanje strokovne službe za varnost in zdravje pri delu invalidom in vsem zaposlenim prilagojena glede na omejitve in zmožnosti posameznika. Poleg ustvarjanja in zagotavljanja zaščitenih delovnih mest izvajajo tudi usposabljanje invalidov na konkretnem delovnem mestu v okviru zaposlitvene rehabilitacije.

Uspešno sodelujejo s številnimi podjetji in lokalnim okoljem ter so trdno povezani z gospodarskimi družbami in javnim sektorjem v slovenskem okolju, odzivajo se tudi na trende na širšem družbenem področju.

Zaposlenim invalidom v procesu dela zaupajo, jih spodbujajo in podpirajo pri njihovih delovnih nalogah. Spoštovanje zaposlenih invalidov in njihovega dostojanstva ter strokovni pristop pri vodenju in spremljanju dela invalidov so pomembni delčki sestavljanke, ki zaposlitveni center povezuje v celoto.