opp
Dostopnost

BODOČNOST podjetje za rehabilitacijo in zaposlitev invalidov Maribor d.o.o.

Začetki podjetja BODOČNOST Maribor d.o.o. segajo v leto 1958, leta 1962 pa so začeli delovati kot invalidska delavnica za poklicno rehabilitacijo in zaposlovanje invalidov (v nadaljevanju invalidsko podjetje). Ves čas delovanja je poslanstvo invalidskega podjetja zagotavljanje delovnih mest najtežjim invalidom s kombiniranimi invalidnostmi, težavami v duševnem zdravju in težavami v duševnem razvoju.

Invalidsko podjetje izvaja več različnih dejavnosti in sicer v oddelkih proizvodnje in oddelkih storitev s katerim konkurirajo na zahtevnem svetovnem trgu. V proizvodnji izvajajo program mizarstva in kovinarstva, v storitvah pa pakiranje kozmetičnih in drugih izdelkov. Znotraj oddelka socialne vključenosti nezaposljivim osebam nudijo vključevanje v manj zahtevne delovne in socialne aktivnosti.

Konec leta 2022 je imelo invalidsko podjetje na različnih delovnih mestih zaposlenih 79 invalidov. Odstotek zaposlenih invalidov je presegel polovico vseh zaposlenih. Prav vsa delovna mesta v invalidskem podjetju so že v osnovi ustanovljena premišljeno in so prilagojena zaposlovanju invalidov. Strokovna služba skrbi, da so delovna mesta prilagojena na način, da se invalidom zagotavlja ustrezna podpora in spremljanje na delovnem mestu, kar je ključnega pomena za uspešno zaposlitev in uspeh podjetja.

V letu 2022 so na podlagi analize upada delovnih zmožnosti najtežjih zaposlenih invalidov oblikovali posebno ambiciozen program izobraževanja, ki je bil namenjen ohranjanju zaposlitvenih možnosti in socialne vključenosti zaposlenih. Stalno izobraževanje in usposabljanje je del poslovne strategije podjetja. Menijo, da je izobraževanje ključno za ohranjanje vseh delovnih mest, zlasti pri invalidih, saj se njihove omejitve z leti povečujejo, s čemer se drastično poslabšujejo njihove zaposlitvene možnosti. Prav tako pomembna pa so izobraževanja za strokovne delavce in sodelavce, ki skrbijo za podporo invalidom v delovnem procesu.

Vzpodbujajo zdravo delovno okolje, vsako leto pripravijo načrt promocije zdravja z različnimi aktivnostmi. Veliko pozornost posvečajo tudi digitalizaciji in informatizaciji na vseh ravneh. Uvedli so tudi integralni sistem vodenja, kjer vzdržujejo tako sistem vodenja kakovosti kot sistem vodenja varnosti in zdravja pri delu.

V podjetju spodbujajo poklicno in zaposlitveno rehabilitacijo invalidov ter sodelujejo z različnimi izvajalci zaposlitvene rehabilitacije. Invalide v delovni proces vključujejo postopno, s tem omogočajo uspešnejše in manj stresno vključevanje na delovno mesto, ob obojestranskem zadovoljstvu pa preidejo v redno zaposlitev. Vse skozi aktivno prispevajo k demarginalizaciji, ohranitvi enakih pravic in možnosti za invalide ter prepoznanju zaposlitvenih in drugih  potencialov invalidov.