opp
Dostopnost

KORENIKA – zavod za usposabljanje in zaposlovanje invalidnih oseb

Zavod Korenika je v letu 2007 ustanovilo društvo Mozaik – društvo za socialno vključenost z namenom zagotavljanja pogojev za trajno zaposlovanje invalidov na zaščitenih delovnih mestih (v nadaljevanju zavod). V letu 2008 je zavod pridobil status zaposlitvenega centra.

Svojo dejavnost opravljajo v sklopu socialne kmetije Korenika, ki je v lokalnem in širšem geografskem prostoru prepoznana kot primer dobre prakse na področju zaposlovanja invalidov ter oseb iz drugih ranljivih družbenih skupin. Vse skozi ustvarjajo zaščitena delovna mesta za najtežje invalide v perspektivnih dejavnostih na razvojno degradiranem obmejnem območju, ki se sicer sooča z depopulacijo in zmanjševanjem števila delovnih mest. Zavod je danes največji delodajalec v občini in najpomembnejši zaposlovalec invalidnih oseb na celotnem območju Goričkega.

Na socialni kmetiji razvijajo dejavnosti na področju ekološkega kmetijstva v povezavi z varovanjem naravne in kulturne dediščine ter razvojem ponudbe ekološkega in doživljajsko-izobraževalnega turizma. Ukvarjajo se z ekološko pridelavo in predelavo sadja, zelenjave, žitaric in zelišč. Izvajajo tudi storitve na področjih sociale, izobraževanja ter kulture in občasno tudi storitve za zunanje naročnike. Krepijo tudi izvajanje storitev zelenega programa kot so urejanje okolja, zasaditve in drugo.

Ob ustanovitvi je bilo v zavodu zaposlenih 10 invalidov. Konec leta 2022 je bilo v zavodu zaposlenih 29 oseb, od tega kar 24 invalidov. Razlogi za nove zaposlitve v letu 2022 so predvsem širitev proizvodnega procesa in ponudbe ter povečanje povpraševanja po izdelkih. Področje turizma na podeželju tudi z vidika invalidov predvideva nove zaposlitve. Večina invalidov na zaščitenih delovnih mestih ima pogodbe za nedoločen čas. Posebej je potrebno izpostaviti, da so kar tri osebe, ki so sedaj zaposlene na zaščitenih delovnih mestih, kvalifikacije pridobile z delom in prešle iz programa socialne vključenosti.

Zaradi narave njihove dejavnosti se kontinuirano usposabljajo vsi zaposleni, delo pa opravljajo glede na sposobnosti, zmožnosti  in interese. Delovne procese prilagajajo individualno in skupinsko, upoštevajo tudi vremenske in druge pogoje v naravi. Zelo dobro imajo urejeno tudi mentorstvo, nudijo pa tudi konkretno individualno podporo in pomoč. Invalidom pomagajo tudi pri premagovanju socialnih in eksistenčnih težav.

V zavodu delujejo po paradigmi inkluzivnega zaposlovanja. Delovno okolje je do invalidov izjemno pozitivno, obravnavani so enakovredno ostalim zaposlenim. K temu, da delujejo kot celota, je prispevalo dolgoletno strokovno delo na področju usposabljanja in zaposlovanja invalidnih oseb ter podpora mentorskega osebja.