opp
Dostopnost

SPAR Slovenija d.o.o.

SPAR Slovenija (v nadaljevanju družba) je trgovsko podjetje, ki z več kot 5.100 zaposlenih predstavlja enega največjih zaposlovalcev v Sloveniji. Poslovni ugled so uspeli doseči tudi zaradi razvijanja ključnih vrednot družbe. Vse zaposlene spoštujejo in cenijo njihovo delo ne glede na starost, poreklo, spol, spolno usmerjenost, invalidnost, veroizpoved, zakonski stan, fizično in psihično zdravje ali kakršen koli drug status. Njihovo vodilo je odgovorno poslovanje.

Posebnost družbe je visok delež invalidov med zaposlenimi, skupaj več kot 5 odstotkov oziroma 260 od nekaj več kot 5100 zaposlenih, dosežen v letu 2022. Visok delež zaposlenih invalidov v družbi, veliko nad povprečjem panoge, odraža namero, da delujejo kot družbeno odgovorno podjetje, ki poizkuša zgotoviti delo vsem, ki želijo delati. Večina invalidov je v družbi že več kot 10 let in dočakajo starostno upokojitev. Kot družba dokazujejo, da invalidnost ni ovira in da lahko posameznik v primernem  okolju in s primerno podporo uresničuje svoje potenciale.

Invalidi svoje delo opravljajo na prilagojenih delovnih mestih v celotni družbi. Za njih ohranjajo obstoječa delovna mesta kot tudi ustvarjajo nova. Pri tem v celoti upoštevajo njihove zdravstvene in druge omejitve ter jim omogočajo dela, prilagojena individualnim potrebam vsakega zaposlenega. Za invalide izvajajo izobraževanja enako kot za ostale zaposlene, tudi pri plačilu ne delajo razlik, vse zaposlene pa spodbujajo k razvoju in pridobivanju novih znanj. Psihološka varnost je v družbi na izjemno visokem nivoju.

V družbi izvajajo tudi programe promocije zdravja in veliko investirajo v boljše pogoje dela. Kadar imajo zaposleni nove zdravstvene težave, jim omogočajo dodatne ciljane zdravstvene preglede ter ureditev delovnega mesta skladno z mnenjem zdravnika medicine dela. Skrbijo za dostopnost svojih trgovin in delovnih mest gibalno oviranim osebam. Sodelujejo tudi z invalidskimi podjetji na področju celotne Slovenije, med njimi so tudi dobavitelji, s katerimi uspešno sodelujejo pri najemu storitev ali nakupu njihovih produktov.

V družbi se zavzemajo, da imajo invalidi stabilno in varno zaposlitev. Verjamejo, da imajo vsi zaposleni enake možnosti in lahko s svojim delom doprinesejo k uspehu podjetja. Ključno je, da zaposlenim invalidom v procesu dela zaupajo, jih spodbujajo in podpirajo. Prihodnost vidijo v zagotavljanju prijetnega delovnega okolja tako za že zaposlene kot tudi za nove invalide, v ohranjanju in razvijanju ustreznih delovnih mest zanje ter v skrbi za njihovo dobro počutje.