opp
Dostopnost

Dnevi poklicne in zaposlitvene rehabilitacije 2015
22. in 23. 9. 2015
Portorož, Kongresni center Portus (Hotel Slovenija)

Glavna tema je bila NOVE OBLIKE IN DOBRE PRAKSE PRI USPOSABLJANJU IN ZAPOSLOVANJU INVALIDOV.

Prvi dan REHA dnevov je bil namenjen povabljenim predavateljem, ki so govorili o novih oblikah usposabljanja in zaposlovanja invalidov ter novostih pri strokovnem delu na področju zaposlovanja in poklicne/zaposlitvene rehabilitacije. Predstavljeni so bili različni vidiki strokovnega dela, in sicer: pravno zakonodajni vidiki; etični vidiki; medicinski vidiki (ergonomija); psihološki vidiki v zaposlitveni in poklicni rehabilitaciji in tehnični vidiki prilagoditev. Prikazan je bil evropski pogled na podporno zaposlovanje invalidov in stališča evropskega združenja EUSE – Evropske zveze za podporno zaposlovanje.

Drugi dan REHA dnevov je bil namenjen predstavitvi primerov dobre prakse s področja zaposlovanja invalidov. Izpostavljeni so bili primeri dobrih praks, s katerimi je moč doseči boljšo ozaveščenost strokovne in širše javnosti glede usposabljanja in zaposlovanja invalidov na trgu dela.

Na izobraževalnem srečanju z mednarodno udeležbo so bili predstavljeni: plenarna predavanja številnih strokovnjakov, primeri dobre prakse in različni razvojni projekti.

Drugi dan REHA dnevov je bila s predstavniki največjih zaposlovalcev invalidov v letu 2014 organizirana okrogla miza na temo: Sprejemanje različnosti – zaposlovanje invalidov na odprtem trgu dela. V javnosti je bila predstavljena tudi kot del aktivnosti evropskega projekta ZMOREMO, katerega osnovni namen je prispevati k večjemu spoštovanju človekovih pravic in dostojanstva invalidov ter zaposlovanja invalidov na odprtem trgu dela. Na okrogli mizi so sodelovali tudi predstavniki Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Zavoda RS za zaposlovanje, Združenja delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije ter Zveze delovnih invalidov Slovenije.

Po okrogli mizi so bila prvič podeljena priložnostna priznanja petim delodajalcem, ki so imeli leta 2014 zaposlenih največ invalidov. To so podjetja: Mercator, d. d., Pošta Slovenije, d. o. o., Gorenje, d. d., Unior, d. d., in Krka, d. d. Podelitev priznanj največjim zaposlovalcem invalidov za leto 2014 je tudi napoved začetka podeljevanja letnih nagrad delodajalcem za dobro prakso na področju zaposlovanja invalidov prek zakonsko določenega javnega natečaja. Priznanja sta podelila Dragica Bac, generalna direktorica direktorata za invalide Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, in Karl Destovnik, predsednik skupščine Združenja izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije v Republiki Sloveniji.

V okviru REHA dnevov so bila podeljena tudi priznanja ZIZRS za življenjsko in uspešno delo na področju zaposlitvene in poklicne rehabilitacije, poimenovana po dr. Zdravku Neumanu. Priznanja ZIZRS za leto 2015 so prejeli Nevenka Ropret, Brane Bucaj (posthumno) in Rajko Brglez.

Evropski certifikat sistema kakovosti na področju socialnih storitev EQUASS Assurance so prejeli naslednji izvajalci zaposlitvene rehabilitacije: IP Posočje, Ozara in Šentprima, Zavod Jelša in Zavod Vitis, evropski certifikat EQUASS Excellence pa Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – SOČA.

Srečanja se je udeležilo 150 strokovnih delavcev, ki delujejo na področju zaposlitvene in poklicne rehabilitacije, invalidskega varstva in zaposlovanja invalidov, pri delodajalcih in invalidskih združenjih.