opp
Dostopnost

Dnevi poklicne in zaposlitvene rehabilitacije 2016
27. in 28. 9. 2016
Portorož, Kongresni center Portus (Hotel Slovenija)

Glavna tema je bila DO ZAPOSLITVE INVALIDOV VODI VEČ POTI.

Prvi dan je bil namenjen spoznavanju različnih pristopov pri zaposlovanju invalidov. Predstavljen je bil koncept socialne aktivacije in njegov prispevek pri vključevanju po meri ljudi ter kakšen pomen imata iskanje potenciala in motiviranje posameznika. Poleg že obstoječih oblik zaposlovanja je bila izpostavljena priložnost za razvoj podjetništva med invalidi, ki se v Evropi že uveljavlja kot uspešen koncept zaposlovanja ranljivih skupin in strategija razvoja socialne ekonomije, znotraj katere je uveljavljeno zaposlovanje invalidov v invalidskih podjetjih. Predstavljene so bile tudi tuje izkušnje pri zaposlovanju invalidov, in sicer model zaposlitvene rehabilitacije v Estoniji.
Drugi dan je bil namenjen spoznavanju izkušenj in stališč delodajalcev o zaposlovanju invalidov, izkušenj pri prehodu mladih iz šole na trg dela in delovanju zaposlitvenih centrov v zadnjem obdobju. Predstavljeni so bili ukrepi in strategije za zagotavljanje ustreznih delovnih mest, kot so zdravo in varno delo in delovno okolje, spodbudna organizacijska klima in sprejemanje različnosti na delovnem mestu. Predstavniki Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti so predstavili novosti na področju evropskih projektov, ki omogočajo nove priložnosti na trgu dela.
Na izobraževalnem srečanju z mednarodno udeležbo so bili predstavljeni: plenarna predavanja številnih strokovnjakov, primeri dobre prakse in različni razvojni projekti.

V preddverju kongresne dvorane Portus je bila na ogled razstava črno-belih fotografij na temo Zaposlitvena rehabilitacija skozi objektiv, pripravljena v okviru projekta Erasmus in v izvedbi zavoda Šentprima. Prikazana sta bila potek procesa dela v zaposlitveni rehabilitaciji in pestrost delovnih mest v okviru zaposlitvene rehabilitacije v običajnih delovnih okoljih.

V okviru REHA dnevov so bila podeljena tudi priznanja ZIZRS za življenjsko in uspešno delo na področju zaposlitvene in poklicne rehabilitacije, poimenovana po dr. Zdravku Neumanu. Priznanja ZIZRS za leto 2016 so prejeli: mag. Alenka Čufar, Ajda Ovsec Kokot in mag. Miodrag Petrovič.

Evropski certifikat sistema kakovosti na področju socialnih storitev EQUASS Assurance so dobili izvajalci zaposlitvene rehabilitacije: Centerkontura, Papilot zavod, Racio, Sij ZIP Center, Zavod Ruj in Želva.

Srečanja se je udeležilo 169 strokovnih delavcev, ki delujejo na področju zaposlitvene in poklicne rehabilitacije, invalidskega varstva in zaposlovanja invalidov, pri delodajalcih in invalidskih združenjih.