opp
Dostopnost

Dnevi poklicne in zaposlitvene rehabilitacije 2017
26. in 27. septembra 2017
Portorož, Kongresni center Portus (Hotel Slovenija)

Glavna tema je bila PRIHODNOST – MOŽNOSTI IN PRILOŽNOSTI DELA ZA INVALIDE.

Izobraževalno srečanje je bilo namenjeno pogovoru o prihodnosti, od digitalizacije, robotizacije do avtomatizacije delovnega okolja, in temu, kako dosegati ravnotežje med tehnološkim napredkom in novo nastajajočimi tveganji za delo in zaposlovanje ljudi oziroma potrebe po delu, ki zagotavlja socialno varnost. Izpostavljene so bile različne možnosti za delo ranljivih skupin, predvsem za invalide, ter katere veščine in znanja bodo potrebni za ohranjevanje delovnih mest oziroma nove zaposlitve.

V prvem delu so bili prikazani različni pristopi in modeli družbene skrbi za delo z ljudmi. Predstavljene so bile tudi tuje izkušnje pri zaposlovanju invalidov, in sicer model zaposlitvene rehabilitacije v Avstriji in na Hrvaškem. Posebej so bile predstavljene novosti pri poklicni rehabilitaciji v Sloveniji.

Na izobraževalnem srečanju z mednarodno udeležbo so bili predstavljeni: plenarna predavanja številnih strokovnjakov, primeri dobre prakse in različni razvojni projekti.

Drugi dan so bile na podlagi javnega natečaja Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti prvič podeljene letne nagrade za dobro prakso na področju zaposlovanja invalidov. Prejemnikom letne nagrade so podelili listino, s katero so pridobili pravico do uporabe promocijskega logotipa INVALIDOM PRIJAZNO PODJETJE.

Nagrado za dobro prakso za leto 2016 sta prejeli podjetji Pekarna Pečjak, d. o. o., in Steklarna Hrastnik – invalidsko podjetje, storitve, d. o. o. Listina in pravica do uporabe je bila podeljena tudi petim delodajalcem, največjim zaposlovalcem invalidov v letu 2014, prejemnikom posebnega priznanja v okviru projekta Zmoremo. Listino so prejeli delodajalci: Mercator, d. d., Pošta Slovenije, d. o. o., Gorenje, d. d., Unior, d. d. in Krka, d. d.

Nagrade za dobro prakso so podelili dr. Anja Kopač Mrak, ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Dragica Bac, generalna direktorica Direktorata za invalide Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, in Karl Destovnik, predsednik odbora za izvedbo javnega natečaja. Po podelitvi je bil plenarni pogovor s predstavniki dobitnikov nagrad.

V okviru REHA dnevov so bila podeljena tudi priznanja ZIZRS za življenjsko in uspešno delo na področju zaposlitvene in poklicne rehabilitacije, poimenovana po dr. Zdravku Neumanu. Priznanja ZIZRS za leto 2017 so prejeli: Alojz Kavaš, Boris Kramžar in mag. Franjo Marjan Velikanje.

Evropski certifikat sistema kakovosti na področju socialnih storitev EQUASS Assurance je bil podeljen izvajalcem zaposlitvene rehabilitacije: Ozari, Zavodu Jelša in Zavodu Vitis.

Srečanja se je udeležilo 210 strokovnih delavcev, ki delujejo na področju zaposlitvene in poklicne rehabilitacije, invalidskega varstva in zaposlovanja invalidov, pri delodajalcih in invalidskih združenjih.