opp
Dostopnost

Dnevi poklicne in zaposlitvene rehabilitacije 2018
25. in 26. 9. 2018
Portorož, Kongresni center Portus (Hotel Slovenija)

Glavna tema je bila RAZVOJ DRUŽBENO ODGOVORNEGA OKOLJA IN DELOVNA MESTA ZA INVALIDE.

Prvi del programa je bil namenjen glavni temi, o kateri so razpravljali povabljeni predavatelji. Pri družbeni odgovornosti gre za koncept, v katerega se vključujeta skrb za družbo in okolje. V ospredju sta bila predvsem družbena odgovornost do zaposlenih in raven uresničevanja njihovih pravic z družbeno odgovornim delovanjem podjetij. Predstavljeni so bili: evropska strategija družbene odgovornosti in nacionalna strategija za varno in zdravo delo, družbena odgovornost in voditeljstvo ter pogledi predstavnikov civilne iniciative, javnih služb in invalidov. Seznanili smo se tudi s podpornim zaposlovanjem invalidov s primeri dobre prakse podpornega zaposlovanja na Portugalskem.

Drugi del programa je bil namenjen predstavitvi dobrih praks pri ustvarjanju delovnih mest za invalide v družbeno odgovornem okolju. Izpostavljene so bile predvsem tiste prakse, s katerimi je moč doseči boljšo ozaveščenost okolja pri ustvarjanju novih in prilagojenih zaposlitev invalidov na trgu dela. V tem delu so sodelovali strokovni delavci izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije, poklicne rehabilitacije v okviru ZPIZ Slovenije in strokovni delavci iz Hrvaške.

Poglede in izkušnje pri zaposlovanju invalidov so predstavili številni ugledni strokovnjaki in izkušeni strokovni delavci. Na izobraževalnem srečanju z mednarodno udeležbo so bili predstavljeni plenarna predavanja in primeri dobre prakse.

V drugem dnevu REHA dnevov so bile na podlagi javnega natečaja Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti drugič podeljene letne nagrade za dobro prakso na področju zaposlovanja invalidov. Prejemniku letne nagrade so podelili listino, s katero pridobi pravico do uporabe promocijskega logotipa INVALIDOM PRIJAZNO PODJETJE.

Nagrade za dobro prakso za leto 2017 so prejela podjetja: Centernorma, predelava lesa, d. o. o., Eurobox, proizvodnja in trgovina, d. o. o., Dobrovita, družba za usposabljanje in zaposlovanje invalidov, d. o. o., in Želva, podjetje za usposabljanje in zaposlovanje invalidov, d. o. o.

Nagrade za dobro prakso sta podelila Breda Božnik, državna sekretarka na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, in Karl Destovnik, predsednik odbora za izvedbo javnega natečaja. Po podelitvi nagrad je bil plenarni pogovor s predstavniki dobitnikov nagrad.

V okviru REHA dnevov so bila podeljena tudi priznanja ZIZRS za življenjsko in uspešno delo na področju zaposlitvene in poklicne rehabilitacije, poimenovana po dr. Zdravku Neumanu. Priznanja ZIZRS za leto 2018 so prejeli: Damijana Peterlin, Boris Gačnik in Igor Ivanetič.

Evropski certifikat sistema kakovosti na področju socialnih storitev EQUASS Assurance je bil podeljen izvajalcem zaposlitvene rehabilitacije: IP Posočje in Šentprima.

Srečanja se je udeležilo 214 strokovnih delavcev, ki delujejo na področju zaposlitvene in poklicne rehabilitacije, invalidskega varstva in zaposlovanja invalidov, ter strokovni delavci, ki v različnih okoljih delujejo na področju ravnanja z invalidnostjo na delovnem mestu.