opp
Dostopnost

XVIII. Dnevi poklicne in zaposlitvene rehabilitacije 2019
24. in 25. 9. 2019
Portorož, Kongresni center Portus (Hotel Slovenija)

Glavna tema je bila DOSTOPNOST ZaVse – SPREMINJAJMO STALIŠČA DO ZAPOSLOVANJA INVALIDOV.

Na izobraževalnih dnevih sta bila v ospredju predvsem pomen enakih možnosti pri zaposlovanju invalidov in problematika diskriminacije pri zaposlovanju invalidov, ki sta odvisna predvsem od dostopa do informacij in grajenega okolja. Vsebina srečanja je bila povezana s kampanjo projekta ZaVse/4ALL, ki je namenjena zmanjševanju pomembnega problema, ki se kaže v družbi na področju enakih možnosti in diskriminacije ranljivih skupin.

Prvi del programa je bil namenjen glavni temi in predstavitvi različnih aktivnosti in usmeritev za spodbujanje enakih možnosti in preprečevanje diskriminacije, predvsem pri zaposlovanju invalidov ter dostopnosti grajenega okolja in informacij. Namen predstavitev je bil izboljševanje ozaveščenosti o pomenu enakopravnosti in krepitve enakosti, razumevanja in preprečevanja diskriminacije ter o možnostih varstva pred diskriminacijo.

V drugem delu programa so bile predstavljene dobre prakse pri zaposlovanju invalidov v običajnem delovnem okolju. V tem delu so sodelovali strokovni delavci izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije in poklicne rehabilitacije v okviru ZPIZ Slovenije. Predstavljeno je bilo tudi podporno zaposlovanje invalidov s primeri dobre prakse podpornega zaposlovanja v Belgiji.

Poglede in izkušnje pri zaposlovanju invalidov so predstavili številni ugledni strokovnjaki in izkušeni strokovni delavci. Na izobraževalnem srečanju z mednarodno udeležbo so bili predstavljeni plenarna predavanja in primeri dobre prakse.

V prvem dnevu REHA dnevov so bile na podlagi javnega natečaja Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti tretjič podeljene letne nagrade za dobro prakso na področju zaposlovanja invalidov. Prejemniku letne nagrade so podelili listino, s katero pridobi pravico do uporabe promocijskega logotipa INVALIDOM PRIJAZNO PODJETJE.

Nagrade za dobro prakso na področju zaposlovanja invalidov za leto 2018 so prejela podjetja: Kronoterm, d. o. o., Birografika Bori, d. o. o., Kolektor Ascom, d. o. o., in Zaposlitveni center Zarja.

Nagrade za dobro prakso sta podelila Dragica Bac, generalna direktorica Direktorata za invalide, vojne veterane in žrtve vojnega nasilja Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, in Karl Destovnik, predsednik odbora za izvedbo javnega natečaja. Po podelitvi nagrad je bil plenarni pogovor s predstavniki dobitnikov nagrad.

V okviru REHA dnevov so bila podeljena tudi priznanja ZIZRS za življenjsko delo na področju zaposlitvene in poklicne rehabilitacije, poimenovana po dr. Zdravku Neumanu. Priznanja ZIZRS za leto 2018 so prejeli: Tanja Dular, Sonja Kotnik in Janko Predan.

Evropski certifikat sistema kakovosti na področju socialnih storitev EQUASS je bil podeljen izvajalcem zaposlitvene rehabilitacije, in sicer: EQUASS Excellence je prejela URI Soča, EQUASS Assurance pa Centerkontura, Racio Zavod Ruj, Integra Inštitut in Zavod Korak.

Srečanja se je udeležilo 215 strokovnih delavcev, ki delujejo na področju zaposlitvene in poklicne rehabilitacije, invalidskega varstva in zaposlovanja invalidov, ter strokovni delavci, ki v različnih okoljih delujejo na področju ravnanja z invalidnostjo na delovnem mestu.