opp
Dostopnost

XIX. Dnevi poklicne in zaposlitvene rehabilitacije 2020
29. in 30. 9. 2020
Portorož, Kongresni center Portus (Hotel Slovenija)

Glavna tema je bila DELOVNA MESTA ZA INVALIDE NA ODPRTEM TRGU DELA IN SOCIALNO VKLJUČEVANJE.

Na izobraževalnih dnevih sta bila v ospredju predvsem pomen enakega obravnavanja invalidov pri zaposlovanju in pomembnost spreminjanja stališč delovnega okolja oziroma delodajalcev pri zaposlovanju invalidov, ki vplivajo na položaj delovnih mest za invalide in njihovo socialno vključevanje.

Po epidemiji covida-19 so gospodarski obeti in razvoj v Sloveniji povezani predvsem z rastjo oziroma dinamiko okrevanja gospodarstev v mednarodnem okolju. Možnosti za rast delovnih mest v nekaterih panogah se slabšajo, s tem pa tudi socialna varnost zaposlenih in varnost delovnih mest. Nedvomno bo vse to vplivalo na položaj delovnih mest za invalide in njihovo socialno vključevanje. Za resnično uveljavljanje potencialov invalidov je pomembno, da omogočamo spodbudna delovna okolja in spreminjamo družbeni pogled na vrednost zaposlovanja invalidov. Potrebno je, da delodajalci invalide obravnavajo enakopravno, ozaveščajo zaposlene, po potrebi prilagajajo delovna mesta in izpostavljajo različne prednosti pri zaposlovanju invalidov.

Prvi del programa REHA dnevov je bil namenjen vabljenim domačim in tujim predavateljem, ki so predstavili trenutne usmeritve pri ohranjanju in spodbujanju kreiranja delovnih mest za invalide in druge ranljive skupine ter za njihove enake možnosti na odprtem trgu dela. Predstavljene so bile tudi izkušnje strokovnih delavcev v času epidemije koronavirusa covid-19 iz Hrvaške.

Drugi del programa REHA dnevov je bil namenjen predstavitvi dobrih praks pri zaposlovanju invalidov na odprtem trgu dela. Izpostavljene so bile predvsem tiste prakse, s katerimi je bilo ustvarjeno in prilagojeno delovno mesto, ohranjeno delovno mesto oziroma izvedena podporna zaposlitev invalida v običajnem delovnem okolju. Prikazane pa so bile tudi nekatere nove metode in tehnike dela v zaposlitveni rehabilitaciji.

Poglede in izkušnje pri zaposlovanju invalidov so predstavili številni ugledni strokovnjaki in izkušeni strokovni delavci.

V prvem dnevu REHA dnevov so bile na podlagi javnega natečaja Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti četrtič podeljene letne nagrade za dobro prakso na področju zaposlovanja invalidov. Podelil jih je minister, pristojen za invalidsko varstvo. Prejemniku letne nagrade so podelili listino, s katero pridobi pravico do uporabe promocijskega logotipa INVALIDOM PRIJAZNO PODJETJE.

Nagrade za dobro prakso na področju zaposlovanja invalidov za leto 2019 so prejela podjetja: Arhiv Republike Slovenije, Avtokleparstvo Marko Pozderec, s. p., Domel, d. o. o., Pro Čis-Team, d. o. o., in Zaposlitveni center Bodika.

Nagrade za dobro prakso sta podelila Janez Cigler Kralj, minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, in Karl Destovnik, predsednik odbora za izvedbo javnega natečaja Invalidom prijazno podjetje. Po podelitvi nagrad je bil plenarni pogovor s predstavniki dobitnikov nagrad, ki ga je vodila mag. Nataša Briški.

Prvi dan so podelili tudi priznanji ZIZRS za življenjsko delo na področju zaposlitvene in poklicne rehabilitacije in priznanje za nadpovprečne dosežke na področju zaposlitvene/poklicne rehabilitacije, poimenovana po dr. Zdravku Neumanu. Priznanje ZIZRS za leto 2020 so prejeli: prof. dr. Vesna Švab, Tatjana Brumič Smrekar in mag. Tatjana Dolinšek. Priznanja sta podelila mag. Andreja Švajger, predsednica komisije za priznanja Zdravka Neumana, in Karl Destovnik, predsednik skupščine ZIZRS.

Evropski certifikat sistema kakovosti na področju socialnih storitev EQUASS je bil podeljen izvajalcem zaposlitvene rehabilitacije. Prejeli so jih: Želva, d. o. o., SIJ ZIP center, Ozara, d. o. o., in Papilot zavod. Podelila sta jih dr. Aleksandra Tabaj, predstojnica Razvojnega centra za zaposlitveno rehabilitacijo pri URI Soča, in Tanja Dular, vršilka dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za invalide, vojne veterane in žrtve vojnega nasilja Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Srečanja se je udeležilo 136 strokovnih delavcev, ki delujejo na področju zaposlitvene in poklicne rehabilitacije, invalidskega varstva in zaposlovanja invalidov, ter strokovni delavci, ki v različnih okoljih delujejo na področju ravnanja z invalidnostjo na delovnem mestu. Število udeležencev je bilo omejeno glede na zaščitne in varnostne ukrepe zaradi koronavirusa covid-19. Izobraževalno srečanje je bilo v celoti izvedeno v skladu s higienskimi priporočili NIJZ zaradi koronavirusa covid-19.