opp
Dostopnost

XX. Dnevi poklicne in zaposlitvene rehabilitacije 2021
28. in 29. 9. 2021
Portorož, Kongresni center Portus (Hotel Slovenija)


Glavna tema je bila POKLICNA IN ZAPOSLITVENA REHABILITACIJA VČERAJ, DANES IN JUTRI.

Na jubilejnem dvajsetem strokovnem srečanju smo pregledali prehojeno pot sooblikovanja in razvoja poklicne in zaposlitvene rehabilitacije v Sloveniji ter pripravili smernice in priporočila za naprej. Poseben poudarek je bil na strokovni usposobljenosti in kompetencah strokovnih delavcev, ki izvajajo storitve poklicne in zaposlitvene rehabilitacije ter izvajajo različno strokovno delo pri zaposlovanju invalidov. Na REHA dnevih smo strnili razpravo o poklicni in zapo¬slitveni rehabilitaciji z vidika strukture in potreb uporabnikov ter okolja in razvoja standardov storitev zaposlitvene rehabilitacije.

Poleg okrogle mize so v prvem delu programa REHA dni sodelovali vabljeni domači  predavatelji, ki so predstavili svoje poglede in poudarke glede aktualnih družbenih razmer v Sloveniji na področju skrbi za zaposlovanje ranljivih skupin ter stališča oziroma priporočila v povezavi z delovanjem strokovnih delavcev pri pripravi in vključevanju predvsem invalidov v zaposlitev oziroma na trg dela.

Drugi del programa REHA dni je bil namenjen predstavitvi tem s katerimi se je obogatilo vedenje udeležencev oziroma strokovnih delavk in delavcev o delu sodelujočih institucij ter pogledi in poudarki glede mreže in strokovnih področji oziroma dela za uporabnike poklicne in zaposlitvene rehabilitacije. Predstavljeni so bili tudi dosedanji rezultati dveh razvojnih projektov s področja poklicne in zaposlitvene rehabilitacije. Pri projektu Prehod mladih je bilo izpostavljeno pričakovanje in predlog je, da se projekt čimprej nadaljuje tudi v novi finančni perspektivi. Dosedanji rezultati projekta pa že zavezujejo širšo skupnost, da sistemsko reši prehod mladih s posebnimi potrebami iz šole na trg dela ter preverjene storitve prehoda uvrstiti med storitve zaposlitvene rehabilitacije.

Poglede glede aktualnih razmer in izkušnje pri poklicni in zaposlitveni rehabilitaciji ter zaposlovanju invalidov so predstavili številni ugledni strokovnjaki in izkušeni strokovni delavci.

V prvem dnevu REHA dnevov so bile na podlagi javnega natečaja Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti četrtič podeljene letne nagrade za dobro prakso na področju zaposlovanja invalidov. Prejemniku letne nagrade so podelili listino, s katero pridobi pravico do uporabe promocijskega logotipa INVALIDOM PRIJAZNO PODJETJE.
Nagrade za dobro prakso na področju zaposlovanja invalidov za leto 2020 so prejela podjetja: Bohinj ECHO Hotel, Sustainable Hospitality Development, družba za upravljanje d.o.o., N&N d.o.o. in ZAUPANJE invalidsko podjetje za zaključna in obrtna gradbena dela d.o.o. Celje.
Nagrade za dobro prakso sta podelila mag. Cveto Uršič, državni sekretar na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, in Karl Destovnik, predsednik Odbora za izvedbo javnega natečaja Invalidom prijazno podjetje.

Prvi dan so podelili tudi priznanji ZIZRS za življenjsko delo na področju zaposlitvene in poklicne rehabilitacije in priznanje za nadpovprečne dosežke na področju zaposlitvene/poklicne rehabilitacije, poimenovana po dr. Zdravku Neumanu. Priznanje ZIZRS za leto 2021 sta prejela: mag. Andreja Švajger in Damjan Žnidarčič. Priznanja sta podelila mag. Ana Petrovič, predsednica komisije za priznanja Zdravka Neumana in Karl Destovnik, predsednik skupščine ZIZRS.

Evropski certifikat sistema kakovosti na področju socialnih storitev EQUASS je bil podeljen štirim izvajalcem zaposlitvene rehabilitacije. Prejeli so jih: Zavod Jelša, Zavod Vitis, Šentprima, CRI Celje. Podelila sta jih mag. Andrejka Znoj in generalna direktorica Direktorata za invalide Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in dr. Aleksandra Tabaj, predstojnica Razvojnega centra za zaposlitveno rehabilitacijo pri URI Soča.

Srečanja se je udeležilo 226 strokovnih delavcev (od tega 122 v živo in 104 na daljavo), ki delujejo na področju zaposlitvene in poklicne rehabilitacije, invalidskega varstva in zaposlovanja invalidov, ter strokovni delavci, ki v različnih okoljih delujejo na področju ravnanja z invalidnostjo na delovnem mestu. Število udeležencev je bilo omejeno glede na zaščitne in varnostne ukrepe zaradi koronavirusa covid-19.
Srečanja se je udeležilo 226 strokovnih delavcev (od tega 122 v živo in 104 na daljavo), ki delujejo na področju zaposlitvene in poklicne rehabilitacije, invalidskega varstva in zaposlovanja invalidov, ter strokovni delavci, ki v različnih okoljih delujejo na področju ravnanja z invalidnostjo na delovnem mestu. Število udeležencev je bilo omejeno glede na zaščitne in varnostne ukrepe zaradi koronavirusa covid-19.