opp
Dostopnost

XXI. Dnevi poklicne in zaposlitvene rehabilitacije 2022 
27. in 28. 9. 2022
Portorož, Kongresni center Portus (Hotel Slovenija)

Glavna tema REHA dni 2022 je bila »USPOSABLJANJE IN ZAPOSLOVANJE INVALIDOV MED PRIČAKOVANJI IN RESNIČNOSTJO«.

Na letošnjem strokovnem srečanju REHA dnevi smo iskali odgovore na različne poglede pri nadaljnjem razvoju zaposlovanja invalidov, od pričakovanj do realnih možnosti za povečevanje zaposljivosti invalidov ter smeri razvoja njihove družbene vključenosti v bodoče. Poudarili smo, da je za izboljševanje stanja pri zaposlovanju invalidov pomembno, da delovno okolje oziroma organizacije invalide obravnavajo enakopravno, ozaveščajo zaposlene oziroma okolje, po potrebi prilagajajo delovna mesta ter izpostavljajo različne prednosti pri zaposlovanju invalidov. Poseben poudarek je bil namenjen tudi odnosom v družbi, enakopravnosti in skrbi za invalide. Pri tem smo tudi izpostaviti, da se zavedamo, da bo razvoj družbe temeljil na uvajanju digitalizacije, robotike, umetne inteligence, v fokusu vseh je tudi trajnostna naravnanost na različnih področjih udejstvovanja družbe, a hkrati opozarjamo, da ne smemo kot družba dovoliti, da bi uvajanje novih tehnologij in digitalizacije povzročilo novo razslojevanje in diskriminacijo.

Prvi dan REHA dnevov smo pričeli s poudarkom tematiki ranljivih skupin v družbi in družbeni vesti, nadaljevali z nemškimi izkušnjami digitalizacije in sistema poklicnega izobraževanja in usposabljanja, izkušnje osvetlili s slovenskim primerom iz prakse pri družbeni vključenosti in mobilnosti, ter dodali prikaz procesov od diskriminacije do vključevanja. Položaj oseb z invalidnostjo na trgu dela v Sloveniji in Evropski uniji bomo osvetlili s številkami ter namenili pozornost tudi kakovosti zaposlitve. Prvi dan izobraževalnega srečanja smo zaključili s predstavitvijo raziskave na področju zaposlitvenih centrov.

Drugi dan REHA dnevov sta bila v uvodu prvo predstavljena dva slovenska projekta s področij prehoda mladih iz izobraževanja na trg dela ter celostne poklicne in zaposlitvene rehabilitacije v procesu vračanja na delo. Sledila je predstavitev mednarodnega projekta, ki temelji na usposabljanju mladih ter povečevanju njihovih kompetenc. Nato so bile s strani MDDSZ predstavljene ključne usmeritve in cilji ter ukrepi za povečevanje zaposljivosti invalidov. Predstavljene so bile tudi novosti na področju invalidskega zavarovanja in medinstitucionalno sodelovanje ter smeri posodabljanja storitev Zavoda RS za zaposlovanje in krepitve digitalnega poslovanja. Pozornost smo usmerili še na psihološke aspekte pri delu z ljudmi v duhu časa ter na  socialno politiko kot orodje za podporo pri zaposlitveni oziroma poklicni rehabilitaciji.

V prvem dnevu REHA dnevov so bile na podlagi javnega natečaja Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti šestič podeljene letne nagrade za dobro prakso na področju zaposlovanja invalidov. Prejemniku letne nagrade so podelili listino, s katero pridobi pravico do uporabe promocijskega logotipa INVALIDOM PRIJAZNO PODJETJE.
Nagrade za dobro prakso na področju zaposlovanja invalidov za leto 2021 so prejela podjetja: Društvo za pomoč in samopomoč Želva – Eureka Žalec, LEK Farmacevtska družba d.d., SICO podjetje za usposabljanje in zaposlovanje invalidov d.o.o. in Zaposlitveni center Korak d.o.o., so.p. Nagrade za dobro prakso sta podelila državni sekretar pristojen za enake možnosti, družino, invalide, starejše in deinstitucionalizacijo Simon Maljevac iz Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, in Karl Destovnik, predsednik Odbora za izvedbo javnega natečaja Invalidom prijazno podjetje.

Podeljena so bila tudi priznanji ZIZRS za življenjsko delo na področju zaposlitvene in poklicne rehabilitacije in priznanje za posebno uspešno delo pri organizaciji na področju zaposlitvene/poklicne rehabilitacije, poimenovana po dr. Zdravku Neumanu.
Priznanje ZIZRS za leto 2022 so prejeli: za življenjsko delo Metka Teržan ter za posebno uspešno delo pri organizaciji na področju zaposlitvene/poklicne rehabilitacije, Tanja Kek in Manja Smisl Čufar. Priznanja sta podelila mag. Ana Petrovič, predsednica komisije za priznanja Zdravka Neumana in Karl Destovnik, predsednik skupščine ZIZRS.

Srečanja se je udeležilo 207 strokovnih delavcev, ki delujejo na področju zaposlitvene in poklicne rehabilitacije, invalidskega varstva in zaposlovanja invalidov, ter strokovni delavci, ki v različnih okoljih delujejo na področju ravnanja z invalidnostjo na delovnem mestu.