opp
Dostopnost

XXII. Dnevi poklicne in zaposlitvene rehabilitacije 2023 – 26. in 27. septembra 2023 Portorož, Kongresni center Portus (Hotel Slovenija)

Glavni temi REHA dni  2023 sta bili POVEČAJMO ZAPOSLJIVOST INVALIDOV Z IZOBRAŽEVANJEM in NOVOSTI NA PODROČJU DOSTOPNOSTI ZA INVALIDE.

Na izobraževalnih dnevih smo predstavili različne izkušnje glede pomena izobraževanja pri uspešnem zaposlovanju invalidov ter pomena ureditve dostopnosti do grajenega okolja in informacij, ki invalidom omogočajo samostojno življenje in njihovo boljše vključevanje v družbo.

Izobraževanje in usposabljanje nedvomno prispeva k uspešnejšemu razvoju posameznikove kariere in zaposlovanju na trgu dela. Poleg splošnih pogojev na trgu dela je za invalide pomembna usposobljenost, odličnost znanja in veščin, ki jih premorejo glede na preostalo delazmožnost. Razumevanje izobraževanja in usposabljanja kot temeljne razvojne sile, ki prispeva in pogojuje oziroma utrjuje položaj invalidov na trg dela, pa mora postati stalnica. Skozi ožje teme se je odgovarjalo na vprašanja kako povečati usposobljenost invalidov za večje vključevanje na odprti trg dela, kako uveljavljati vseživljenjsko učenje in izobraževanje ter kako izobraževanje razumeti kot neprecenljiv socialni kapital. Predstavljene so bile tudi nekatere zakonodajnih novosti področja invalidskega zavarovanja ter zaposlovanja in trg dela.

Kljub sprejetju številnih zakonskih določb in predpisov, ki urejajo pravice invalidov do neoviranega dostopa do grajenega okolja in informacij, raziskave kažejo, da se stanje na obravnavanem področju prepočasi spreminja. Ugotavlja se, da se zakoni ne spoštujejo oziroma da se ukrepi, ki so predlagani za izboljšanje stanja, ne izvajajo dosledno. Uresničevanja pravic invalidov do dostopa brez ovir (kar je glavni cilj številnih mednarodnih in nacionalnih dokumentov) ne bo mogoče doseči le s sprejemanjem resolucij, deklaracij in zakonov, če se ukrepi, ki so določeni za doseganje teh ciljev, ne izvajajo v praksi. V tem delu o dostopnosti so vabljeni domači in tuji predavatelji predstavili projekt AccessibleEU, podporne tehnologije za invalide, dostopnost do informacij javnega značaja ter dostopnost do proizvodov in storitev za invalide.

Predstavljeni so bili tudi dosedanji rezultati nekaterih razvojnih projektov s področja zaposlitvene rehabilitacije in zaposlovanja invalidov, s področja dostopnosti v lokalnem okolju ter novi javni razpis za invalidska podjetja in zaposlitvene centre.

V prvem dnevu REHA dnevov so bile na podlagi javnega natečaja Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti sedmič podeljene letne nagrade za dobro prakso na področju zaposlovanja invalidov. Prejemniku letne nagrade so podelili listino, s katero pridobi pravico do uporabe promocijskega logotipa INVALIDOM PRIJAZNO PODJETJE.
Nagrade za dobro prakso na področju zaposlovanja invalidov za leto 2022 so prejela organizacije: Društvo gluhih in naglušnih Pomurja Murska Sobota, SPAR Slovenija, d. o. o., BODOČNOST podjetje za rehabilitacijo in zaposlitev invalidov Maribor, d. o. o. in KORENIKA – zavod za usposabljanje in zaposlovanje invalidnih oseb.

Nagrade za dobro prakso sta podelila mag. Andrejka Znoj, generalna direktorica direktorata za invalide Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, in Karl Destovnik, predsednik Odbora za izvedbo javnega natečaja Invalidom prijazno podjetje.

Podeljena so bila tudi priznanji ZIZRS za življenjsko delo na področju zaposlitvene in poklicne rehabilitacije in priznanje za posebno uspešno delo pri organizaciji na področju zaposlitvene/poklicne rehabilitacije, poimenovana po dr. Zdravku Neumanu. Priznanje ZIZRS za leto 2023 so prejeli: za življenjsko delo Darja Jan in Getruda Mauko ter za posebno uspešno delo pri organizaciji na področju zaposlitvene/poklicne rehabilitacije, mag. Maja Zovko Stele. Priznanja sta podelila mag. Ana Petrovič, predsednica komisije za priznanja Zdravka Neumana in Karl Destovnik, predsednik skupščine ZIZRS.

Srečanja se je udeležilo 207 strokovnih delavcev, ki delujejo na področju zaposlitvene in poklicne rehabilitacije, invalidskega varstva in zaposlovanja invalidov, ter strokovni delavci, ki v različnih okoljih delujejo na področju ravnanja z invalidnostjo na delovnem mestu.

REHA dnevi 2023, ki jih tradicionalno organizirajo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – Soča in Združenje izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije v Republiki Sloveniji, so bili pripravljeni v sodelovanju z Evropskim centrom virov o dostopnosti – AccessibleEU, Inštitutom za medijske komunikacije iz Univerze v Mariboru, Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko ter z Zvezo društev gluhih in naglušnih Slovenije. Pri tehnični podpori je sodelovala tudi družba Proevent. Koordinator sekcije dostopnosti je bil izredni profesor dr. Matjaž Debevc, izbrani nacionalni ekspert za dostopnost iz Slovenije.

REHA dnevi 2023 so bili organizirani kot prva mednarodna, hibridna, strokovna konferenca s posebno sekcijo, ki je tudi dostopna za invalide v Sloveniji. Dostopna sekcija, organizirana drugi dan, je nudila tolmačenje v slovenski znakovni jezik, podnapise v živo v slovenskem in angleškem jeziku, gradivo v lahkem branju, transkript in dostop za invalidske vozičke.